afmarcheren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afmarcheren (ww):
heengaan, inrukken, wegtrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

uittrekken (ww) :
afmarcheren, emigreren, uitgaan, wegtrekken
afrukken (ww) :
afmarcheren

woordverbanden van ‘afmarcheren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afmarcheren
opmarcheren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c