opdoeken

als woordenboektrefwoord:

opdoeken:
(opgedoekt), buiten gebruik stellen, wegdoen ; hij kon opdoeken, heengaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdoeken (ww) :
afschaffen, opheffen
opdoeken (ww) :
oprukken

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
afgelasten, afschaffen, beëindigen, eindigen, herroepen, intrekken, liquideren, ontbinden, ontkrachten, opdoeken, oplossen, sluiten, staken, stopzetten, supprimeren, tenietdoen, verbieden, vernietigen
afschaffen (ww) :
afbouwen, afgelasten, annuleren, beëindigen, intrekken, opdoeken, opheffen, sluiten, supprimeren
sluiten (ww) :
afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, opdoeken, opheffen
afstoten (ww) :
afdanken, opdoeken

woordverbanden van ‘opdoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c