opdoeken

als woordenboektrefwoord:

opdoeken:
(opgedoekt), buiten gebruik stellen, wegdoen ; hij kon opdoeken, heengaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdoeken (ww) :
afschaffen, opheffen
opdoeken (ww) :
oprukken

als synoniem van een ander trefwoord:

opheffen (ww) :
oplossen, ontbinden, afschaffen, vernietigen, staken, ontkrachten, verbieden, eindigen, intrekken, sluiten, opdoeken, herroepen, stopzetten, beëindigen, liquideren, afgelasten, tenietdoen, supprimeren
afschaffen (ww) :
afbouwen, opheffen, intrekken, sluiten, opdoeken, annuleren, beëindigen, afgelasten, supprimeren
sluiten (ww) :
besluiten, eindigen, afsluiten, opheffen, opdoeken, beëindigen
afstoten (ww) :
afdanken, opdoeken

woordverbanden van ‘opdoeken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c