liquideren

als woordenboektrefwoord:

liquideren:
(geliquideerd), vereffenen ; afbetalen ; zijn zaak liquideren, afwikkelen en opheffen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

liquideren (ww) :
vernietigen, uitroeien, elimineren, executeren
liquideren (ww) :
verrekenen, afrekenen, afwikkelen, vereffenen
liquideren (ww) :
uitroeien
liquideren (ww) :
opheffen

als synoniem van een ander trefwoord:

vernietigen (ww) :
vernielen, verwoesten, verminken, slopen, verbouwen, uitroeien, kraken, vermorzelen, afmaken, verpletteren, ruïneren, mollen, verdelgen, liquideren, wegvagen, kapotmaken, moeren, stukmaken, decimeren, te gronde richten
opheffen (ww) :
oplossen, ontbinden, afschaffen, vernietigen, staken, ontkrachten, verbieden, eindigen, intrekken, sluiten, opdoeken, herroepen, stopzetten, beëindigen, liquideren, afgelasten, tenietdoen, supprimeren
vermoorden (ww) :
ombrengen, wurgen, vergiftigen, slachten, koud maken, om zeep helpen, omleggen, doden, afmaken, mollen, liquideren, doodschieten, kelen, killen, om het leven brengen
vereffenen (ww) :
aflossen, verrekenen, voldoen, betalen, afhandelen, regelen, afsluiten, afdoen, liquideren, solveren, justeren, delgen
afwikkelen (ww) :
afronden, afhandelen, regelen, in orde maken, liquideren, beredderen, afhaspelen
uitroeien (ww) :
vernietigen, afmaken, verdelgen, liquideren, uitmoorden, wegvagen
elimineren (ww) :
vermoorden, koud maken, afmaken, liquideren

woordverbanden van ‘liquideren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

liquideren
oprichten, stichten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c