oplossen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oplossen (ww) :
ontcijferen, uitzoeken, verklaren, ophelderen, ontrafelen, uitvogelen, ontsluieren, uitdokteren, uitvissen, ontwarren, napluizen, uitkienen, uitdenken, ontraadselen, uitvlooien, navlooien, uitknobbelen, uitvorsen, uitpuzzelen, uitplussen, solveren
oplossen (ww) :
scheiden, ontbinden, smelten, opgaan, resolveren
oplossen (ww) :
bepalen, afleiden, herleiden, deduceren
oplossen (ww) :
wegwerken, opheffen, wegnemen
oplossen (ww) :
uitrekenen, berekenen
oplossen (ww) :
verdunnen, aanlengen
oplossen (ww) :
verdwijnen
oplossen (ww) :
beëindigen

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
opheffen (ww) :
oplossen, ontbinden, afschaffen, vernietigen, staken, ontkrachten, verbieden, eindigen, intrekken, sluiten, opdoeken, herroepen, stopzetten, beëindigen, liquideren, afgelasten, tenietdoen, supprimeren
ontrafelen (ww) :
oplossen, ontcijferen, doorgronden, blootleggen, uitpluizen, doorzien, ophelderen, ontwarren, ontraadselen
ontbinden (ww) :
oplossen, opheffen, resolveren, een einde maken aan, desorganiseren
bepalen (ww) :
oplossen, schikken, overeenkomen, afspreken, afwikkelen, afhandelen
verdunnen (ww) :
oplossen, verzwakken, verzachten, versnijden, aanlengen, aanmengen
verklaren (ww) :
oplossen, opklaren, ophelderen, bezweren, ontraadselen, solveren
verdwijnen (ww) :
oplossen, vervagen, vervliegen, tenietgaan, uiteengaan
smelten (ww) :
oplossen, lekken, versmelten, uiteenvloeien
wegnemen (ww) :
oplossen, uitwissen, vereffenen
ophelderen (ww) :
oplossen, ontraadselen
raden (ww) :
oplossen, ontsluieren

woordverbanden van ‘oplossen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 264:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0056 c