oplossen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oplossen (ww):
napluizen, navlooien, ontcijferen, ontraadselen, ontrafelen, ontsluieren, ontwarren, ophelderen, solveren, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitplussen, uitpuzzelen, uitvissen, uitvlooien, uitvogelen, uitvorsen, uitzoeken, verklaren
oplossen (ww):
ontbinden, opgaan, resolveren, scheiden, smelten
oplossen (ww):
afleiden, bepalen, deduceren, herleiden
oplossen (ww):
opheffen, wegnemen, wegwerken
oplossen (ww):
berekenen, uitrekenen
oplossen (ww):
aanlengen, verdunnen
oplossen (ww):
verdwijnen
oplossen (ww):
beëindigen

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
opheffen (ww) :
afgelasten, afschaffen, beëindigen, eindigen, herroepen, intrekken, liquideren, ontbinden, ontkrachten, opdoeken, oplossen, sluiten, staken, stopzetten, supprimeren, tenietdoen, verbieden, vernietigen
ontrafelen (ww) :
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen
ontbinden (ww) :
desorganiseren, een einde maken aan, opheffen, oplossen, resolveren
bepalen (ww) :
afhandelen, afspreken, afwikkelen, oplossen, overeenkomen, schikken
verdunnen (ww) :
aanlengen, aanmengen, oplossen, versnijden, verzachten, verzwakken
verklaren (ww) :
bezweren, ontraadselen, ophelderen, opklaren, oplossen, solveren
verdwijnen (ww) :
oplossen, tenietgaan, uiteengaan, vervagen, vervliegen
smelten (ww) :
lekken, oplossen, uiteenvloeien, versmelten
wegnemen (ww) :
oplossen, uitwissen, vereffenen
ophelderen (ww) :
ontraadselen, oplossen
raden (ww) :
ontsluieren, oplossen

woordverbanden van ‘oplossen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ophelderen, verklaren, uitleggen, uitpluizen, ontleden, ontvouwen, ontwikkelen, ontwarren, ontknopen, oplossen

OPHELDEREN, VERKLAREN, UITLEGGEN, UITPLUIZEN, ONTLEDEN, ONTVOUWEN, ONTWIKKELEN, ONTWARREN, ONTKNOOPEN, OPLOSSEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 264.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0022 c