raden

als woordenboektrefwoord:

raden:
(raadde of ried, geraden), raad geven : gissen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raden (ww) :
oplossen, ontsluieren
raden (ww) :
aanraden, adviseren
raden (ww) :
gissen

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstellen (ww) :
voordragen, raden, aanvoeren, aandragen, adviseren, influisteren, nomineren, voorleggen, opperen, suggereren, voorslaan, proponeren, overreiken
veronderstellen (ww) :
raden, aannemen, vermoeden, menen, gissen, speculeren, zich voorstellen, zich inbeelden, vooronderstellen, supponeren, imagineren, assumeren
adviseren (ww) :
raden, aanraden, advies geven, aanbevelen, recommanderen, op het hart drukken
gissen (ww) :
raden, vermoeden, gokken, ramen, schatten
speculeren (ww) :
raden, veronderstellen, gissen

woordverbanden van ‘raden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne gedachten uiten omtrent den toestand of het bestaan van iets, waaromtrent men geene zekerheid heeft. Neemt men iets als zeker aan, dat men weet dat niet bewezen is, dan stelt men het als zeker en wil, van deze onderstelling uitgaande, verder door redeneering tot de waarheid trachten te komen. Bij vermoeden heeft men voor zijne onderstelling altoos eenige subjectieve zekerheid, bij raden dikwijls niet de allerminste. De beteekenis van gissen houdt tusschen die van vermoeden en raden het midden. Terwijl raden altijd eene uiting der gedachte betreft, kunnen veronderstellen, vermoeden en gissen ook eene niet uitgesproken gedachte betreffen. Wij ver moeden dat de zaak zóó loopen zal (wij maken dat b v. uit eene vroegere ervaring op). Wat raadt gij: even of oneven? De reden uwer komst meen ik te kunnen gissen (uwe omstandigheden kennende, kan ik vermoeden, wat u tot mij voert).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 118:

raden, gissen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raden
consulteren, raadplegen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c