raadplegen

als woordenboektrefwoord:

raadplegen:
(raadpleegde, geraadpleegd), overleggen, om raad vragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raadplegen (ww):
benaderen, beraadslagen, consulteren, in de arm nemen, overleggen met, te rade gaan bij, zich wenden tot
raadplegen (ww):
bestuderen, naslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
aanklampen, aanroepen, aanschieten, benaderen, praaien, raadplegen, spreken tot, toespreken, zich keren tot, zich richten tot, zich vervoegen aan, zich vervoegen bij, zich wenden tot
opzoeken (ww) :
bezoeken, binnenwippen, langsgaan, langskomen, langslopen, op bezoek gaan, op bezoek komen, raadplegen
beraadslagen (ww) :
confereren, delibereren, overleggen, raadplegen, spreken, vergaderen, zich beraden
benaderen (ww) :
aanspreken, aanzoeken, polsen, raadplegen, zich wenden tot
consulteren (ww) :
advies inwinnen, overleg plegen, raad vragen, raadplegen

woordverbanden van ‘raadplegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beraadslagen, te rade gaan, raadplegen

Beraadslagen — te rade gaan — raadplegen. Eene zaak tot het voorwerp eener ernstige overdenking maken. Beraadslagen onderstelt, dat de zaak belangrijk is, en dat zij door verscheidene personen over en weer besproken wordt; men kan het dus omschrijven door: met elkander ernstig overdenken en overleggen. De Staten-Generaal beraadslagen over een wetsontwerp. Te rade gaan bij iemand is hem om raad vragen, van wien men goeden raad verwacht; derhalve raad vragen met het bepaalde plan om dienovereenkomstig te handelen; te rade gaan met iets wordt gezegd ten opzichte van het handelen overeenkomstig de omstandigheden. Te rade gaan bij een advocaat. Met zijne beurs te rade gaan. Raadplegen ziet meer op het vragen en eenvoudig aanhooren van den raad van een persoon, in wiens kunde en doorzicht men vertrouwen stelt. Een advocaat, een geneesheer raadplegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beraadslagen, raadplegen, overwegen, in overweging nemen, zich beraden

BERAADSLAGEN, RAADPLEGEN, OVERWEGEN, IN OVERWEGING NEMEN, ZICH BERADEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 300.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raadplegen
aanraden, adviseren, raden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0019 c