raadplegen

als woordenboektrefwoord:

raadplegen:
(raadpleegde, geraadpleegd), overleggen, om raad vragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

raadplegen (ww) :
benaderen, overleggen met, consulteren, beraadslagen, zich wenden tot, te rade gaan bij, in de arm nemen
raadplegen (ww) :
bestuderen, naslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

aanspreken (ww) :
raadplegen, toespreken, benaderen, spreken tot, aanschieten, aanklampen, aanroepen, zich wenden tot, zich vervoegen bij, zich vervoegen aan, zich richten tot, zich keren tot, praaien
opzoeken (ww) :
raadplegen, bezoeken, op bezoek komen, langskomen, op bezoek gaan, langsgaan, langslopen, binnenwippen
beraadslagen (ww) :
vergaderen, overleggen, raadplegen, spreken, confereren, delibereren, zich beraden
benaderen (ww) :
aanspreken, raadplegen, polsen, aanzoeken, zich wenden tot
consulteren (ww) :
raadplegen, raad vragen, overleg plegen, advies inwinnen

woordverbanden van ‘raadplegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene zaak tot het voorwerp eener ernstige overdenking maken. Beraadslagen onderstelt, dat de zaak belangrijk is, en dat zij door verscheidene personen over en weer besproken wordt; men kan het dus omschrijven door: met elkander ernstig overdenken en overleggen. De Staten-Generaal beraadslagen over een wetsontwerp. Te rade gaan bij iemand is hem om raad vragen, van wien men goeden raad verwacht; derhalve raad vragen met het bepaalde plan om dienovereenkomstig te handelen; te rade gaan met iets wordt gezegd ten opzichte van het handelen overeenkomstig de omstandigheden. Te rade gaan bij een advocaat. Met zijne beurs te rade gaan. Raadplegen ziet meer op het vragen en eenvoudig aanhooren van den raad van een persoon, in wiens kunde en doorzicht men vertrouwen stelt. Een advocaat, een geneesheer raadplegen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 300:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

raadplegen
aanraden, adviseren, raden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0063 c