confereren

als woordenboektrefwoord:

confereren:
(geconfereerd), vergelijken ; beraadslagen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

confereren (ww) :
vergaderen, overleggen, beraadslagen, delibereren

als synoniem van een ander trefwoord:

overleggen (ww) :
bespreken, vergaderen, bomen, afspreken, overleg plegen, beraadslagen, bepraten, ruggespraak houden, confereren, parlementeren, bediscussiëren, concerteren
beraadslagen (ww) :
vergaderen, overleggen, raadplegen, spreken, confereren, delibereren, zich beraden

woordverbanden van ‘confereren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c