bepraten

als woordenboektrefwoord:

bepraten:
(bepraatte, bepraat), praten over ; door praten overhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepraten (ww) :
inpalmen, lijmen, ompraten, overhalen, overreden, overtuigen, persuaderen
bepraten (ww) :
bespreken, doorspreken, overleggen, praten over

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
bediscussiëren, behandelen, beoordelen, bepraten, beraadslagen, debatteren, doornemen, doorpraten, herbezinnen, het hebben over, kritiseren, praten over, recenseren, spreken over, uitpraten, uitspreken, vermelden
overleggen (ww) :
afspreken, bediscussiëren, bepraten, beraadslagen, bespreken, bomen, concerteren, confereren, overleg plegen, parlementeren, ruggespraak houden, vergaderen
overhalen (ww) :
bepraten, bewegen, bewerken, lijmen, omhalen, omkopen, ompraten, overreden, overtuigen, persuaderen, verlokken, voor zich winnen
bewerken (ww) :
bepraten, druk uitoefenen, lijmen, ompraten, overhalen, overreden
overreden (ww) :
bepraten, bewerken, ompraten, overhalen, overtuigen, persuaderen
overtuigen (ww) :
bepraten, overhalen, overreden, persuaderen, voor zich winnen
bewegen (ww) :
aanzetten, nopen, overhalen, overreden, bepraten, bewerken
paaien (ww) :
bepraten, inpalmen, lijmen, vleien
lijmen (ww) :
bepraten, overhalen, overreden
omhalen (ww) :
bepraten, ompraten, overhalen
verhandelen (ww) :
bepraten

woordverbanden van ‘bepraten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bepraten, ompraten

Bepraten is iemand door praten ergens toe overhalen, bewegen; ompraten is hem door praten van gevoelen of partij doen veranderen. Ben ik in staat een eerwaardigen man als den abt om te praten?

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c