bepraten

als woordenboektrefwoord:

bepraten:
(bepraatte, bepraat), praten over ; door praten overhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepraten (ww) :
overreden, overtuigen, lijmen, overhalen, ompraten, inpalmen, persuaderen
bepraten (ww) :
bespreken, overleggen, praten over, doorspreken

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
doornemen, beoordelen, uitpraten, uitspreken, behandelen, spreken over, praten over, vermelden, debatteren, beraadslagen, doorpraten, recenseren, bepraten, kritiseren, het hebben over, herbezinnen, bediscussiëren
overleggen (ww) :
bespreken, vergaderen, bomen, afspreken, overleg plegen, beraadslagen, bepraten, ruggespraak houden, confereren, parlementeren, bediscussiëren, concerteren
overhalen (ww) :
overreden, overtuigen, lijmen, omkopen, bewegen, bewerken, ompraten, omhalen, bepraten, verlokken, voor zich winnen, persuaderen
bewerken (ww) :
overreden, lijmen, overhalen, ompraten, druk uitoefenen, bepraten
overreden (ww) :
overtuigen, overhalen, bewerken, ompraten, bepraten, persuaderen
overtuigen (ww) :
overreden, overhalen, bepraten, voor zich winnen, persuaderen
bewegen (ww) :
overreden, overhalen, bewerken, aanzetten, bepraten, nopen
paaien (ww) :
lijmen, inpalmen, bepraten, vleien
lijmen (ww) :
overreden, overhalen, bepraten
omhalen (ww) :
overhalen, ompraten, bepraten
verhandelen (ww) :
bepraten

woordverbanden van ‘bepraten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bepraten, ompraten

Bepraten is iemand door praten ergens toe overhalen, bewegen; ompraten is hem door praten van gevoelen of partij doen veranderen. Ben ik in staat een eerwaardigen man als den abt om te praten?

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c