bespreken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bespreken (ww) :
doornemen, beoordelen, uitpraten, uitspreken, behandelen, spreken over, praten over, vermelden, debatteren, beraadslagen, doorpraten, recenseren, bepraten, kritiseren, het hebben over, herbezinnen, bediscussiëren
bespreken (ww) :
reserveren, bestellen, aanvragen, huren

als synoniem van een ander trefwoord:

overleggen (ww) :
bespreken, vergaderen, bomen, afspreken, overleg plegen, beraadslagen, bepraten, ruggespraak houden, confereren, parlementeren, bediscussiëren, concerteren
beoordelen (ww) :
inzien, bespreken, opvatten, oordelen over, evalueren, recenseren, jureren, een oordeel vellen, censeren
behandelen (ww) :
doornemen, bespreken, woorden wijden aan, zich wijden aan, bediscussiëren
boeken (ww) :
reserveren, inschrijven, bestellen, bespreken, aanvragen, vooruitbestellen
behandelen (ww) :
bespreken, beschrijven, spreken over, handelen over, gaan over
bepraten (ww) :
bespreken, overleggen, praten over, doorspreken
kritiseren (ww) :
bespreken, beoordelen, bekritiseren, recenseren
bekritiseren (ww) :
bespreken, beoordelen, recenseren, kritiseren
recenseren (ww) :
bespreken, beoordelen, kritiseren
bestellen (ww) :
reserveren, bespreken, ontbieden
reserveren (ww) :
bespreken, voorbehouden, boeken

woordverbanden van ‘bespreken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c