ontbieden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

oproepen (ww) :
bijeenroepen, convoceren, dagvaarden, mobiliseren, ontbieden, opcommanderen, oppiepen, roepen, samenroepen, uitnodigen
roepen (ww) :
aanmanen, halen, ontbieden, oproepen, uitnodigen
bestellen (ww) :
bespreken, ontbieden, reserveren
halen (ww) :
erbij halen, ontbieden, roepen
bescheiden (ww) :
ontbieden
dagvaarden (ww) :
ontbieden

woordverbanden van ‘ontbieden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bescheiden, ontbieden

Iemand bevel geven om te verschijnen. In bescheiden ligt het bijdenkbeeld, dat dag en uur uitdrukkelijk zijn aangewezen; ontbieden is zonder meer iemand bevelen, dat hij komen moet. Men zegt ook tijd en plaats bescheiden. „Wie heeft u hier bescheiden, sprak Hermingard tot den priester."

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c