bijeenroepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijeenroepen (ww):
beleggen, convoceren, oproepen, optrommelen, samenroepen, verzamelen

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
oproepen (ww) :
bijeenroepen, convoceren, dagvaarden, mobiliseren, ontbieden, opcommanderen, oppiepen, roepen, samenroepen, uitnodigen
uitschrijven (ww) :
beleggen, bijeenroepen, uitvaardigen, verordenen
alarmeren (ww) :
bijeenroepen, roepen, waarschuwen
beleggen (ww) :
bijeenroepen, houden, organiseren

woordverbanden van ‘bijeenroepen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijeenroepen, oproepen, samenroepen

Bijeenroepen — oproepen — samenroepen. Uitnoodigen om te verschijnen. Men roept eene vergadering bijeen of roept haar samen, maar men roept haar leden op. Beroepen (z. o. Aanstellen) werd vroeger gebezigd van het bijeenroepen van een lichaam, dat zich nog moest constitueeren; bijeenroepen en samenroepen hebben het thans vervangen. Zij worden bij voorkeur gebezigd van een reeds aanwezig lichaam, welks leden tot het houden eener bijeenkomst worden uitgenoodigd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0101 nc