opsparen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opsparen (ww) :
bewaren, sparen, vergaren

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
potten, ophalen, vergaderen, sparen, samenbrengen, zoeken, opstapelen, inzamelen, collecteren, scharen, garen, innemen, rapen, ophopen, vergaren, sprokkelen, bijeenroepen, oppotten, opsparen, accumuleren, compileren, bijeengaren, bijeenrapen, opeenhopen, bijeenbrengen, collectioneren
verenigen (ww) :
sparen, verzamelen, opstapelen, ophopen, vergaren, oppotten, opsparen, compileren, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenkrijgen, collectioneren
sparen (ww) :
potten, bewaren, verzamelen, bezuinigen, uitsparen, beknibbelen, opsparen, zich ontzeggen, opzij leggen, opzamelen
opleggen (ww) :
opslaan, opbergen, ophopen, opsparen

woordverbanden van ‘opsparen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c