opslaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opslaan (ww) :
bewaren, hamsteren, inslaan, opbergen
opslaan (ww) :
neerzetten, oprichten, opstellen
opslaan (ww) :
bergen, deponeren, verzamelen
opslaan (ww) :
omslaan, openslaan, opklappen
opslaan (ww) :
verhogen, vermeerderen
opslaan (ww) :
vastleggen
opslaan (ww) :
serveren

als synoniem van een ander trefwoord:

vastleggen (ww) :
afspreken, beleggen, bepalen, boekstaven, fixeren, formaliseren, neerleggen, op papier zetten, opnemen, opschrijven, opslaan, optekenen, registreren, stipuleren, verhalen, vermelden
vermeerderen (ww) :
aanvullen, aanwassen, groeien, opslaan, opvoeren, stijgen, toenemen, uitbreiden, vergroten, verhogen, versterken, vooruitbrengen
opbergen (ww) :
opslaan, rangschikken, sluiten, wegbergen, wegdoen, wegleggen, wegruimen, wegsluiten, wegsteken, wegstoppen, wegzetten
deponeren (ww) :
afgeven, in bewaring geven, inleggen, opslaan, overleggen
opdoen (ww) :
inkopen, inslaan, kopen, opleggen, opslaan
opleggen (ww) :
opbergen, ophopen, opslaan, opsparen
bergen (ww) :
onder dak brengen, opslaan
slaan (ww) :
opslaan, richten
verzamelen (ww) :
opslaan

woordverbanden van ‘opslaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

inslaan:
opslaan, opdoen
opdoen:
opslaan, inslaan, krijgen

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Uit bouwstoffen een geheel vormen.

Oprichten (letterlijk „omhoog heffen") gebruikt men, om aan te duiden, dat iets uit den horizontalen in den verticalen stand moet komen: een standbeeld oprichten. Opslaan zegt men van tijdelijke verblijven, die licht en dicht zijn en weinig moeite vereischen: tenten opslaan. Bouwen gebruikt men van blijvende woningen, die uit duurzamer stoffen en met grooter zorg worden samengesteld: een school bouwen. Stichten zegt men van duurzamer en hechter gebouwen: een kerk stichten. (Een stift, d.i. sticht, heet een groot gebouw voor geestelijken: klooster, abdij, enz.) Figuurlijk bezigt men stichten ook voor grondvesten: een stad stichten, een fonds voor ouden van dagen stichten; liefdadige stichtingen. Van vereenigingen zegt men meer oprichten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 469:

naslaan, opslaan

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opslaan
afdragen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.006 c