wegsluiten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opbergen (ww) :
opslaan, rangschikken, sluiten, wegbergen, wegdoen, wegleggen, wegruimen, wegsluiten, wegsteken, wegstoppen, wegzetten
sluiten (ww) :
insluiten, opbergen, opsluiten, wegbergen, wegsluiten

woordverbanden van ‘wegsluiten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bergen, bewaren, opbergen, wegsluiten

Bergen, heeft de beteekenis van iets op eene veilige plaats brengen. Het lijf bergen. De zeilen bergen. Opbergen zegt hetzelfde, maar stelt op den voorgrond, dat het opgeborgene in veiligheid wordt gebracht, door het in eene daarvoor bestemde kist, kast, doos enz. te bergen. Bewaren, (iets beveiligen door het in het oog te houden, er zorg voor te dragen) is de veiligheid van iets duurzaam verzekeren, zorgen dat het niet verloren ga, vervreemd worde of wegrake. 't Vergadren viel hem zwaar, nog zwaarder viel 't bewaren. Wegsluiten zegt, dat men aan hetgeen men bewaren wil, tot groote zekerheid, eene plaats achter slot geeft, waar het geheel buiten het bereik van anderen is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 73:

opsluiten, wegsluiten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c