bergen

als woordenboektrefwoord:

bergen:
(borg, geborgen), wegleggen ; bewaren; de goederen van een gestrand schip redden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bergen (ww) :
in veiligheid brengen, verbergen
bergen (ww) :
onder dak brengen, opslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

redden (ww) :
behouden, bergen, bevrijden, in veiligheid brengen, sauveren, verlossen, vrijwaren
behouden (ww) :
behoeden, bergen, beschermen, bewaren, handhaven, houden, overhouden, redden
steken (ww) :
bergen, opbergen, plaatsen, stoppen, zetten
opslaan (ww) :
bergen, deponeren, verzamelen

woordverbanden van ‘bergen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bergen, heeft de beteekenis van iets op eene veilige plaats brengen. Het lijf bergen. De zeilen bergen. Opbergen zegt hetzelfde, maar stelt op den voorgrond, dat het opgeborgene in veiligheid wordt gebracht, door het in eene daarvoor bestemde kist, kast, doos enz. te bergen. Bewaren, (iets beveiligen door het in het oog te houden, er zorg voor te dragen) is de veiligheid van iets duurzaam verzekeren, zorgen dat het niet verloren ga, vervreemd worde of wegrake. 't Vergadren viel hem zwaar, nog zwaarder viel 't bewaren. Wegsluiten zegt, dat men aan hetgeen men bewaren wil, tot groote zekerheid, eene plaats achter slot geeft, waar het geheel buiten het bereik van anderen is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 305:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c