verbergen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbergen (ww) :
achterhouden, bedekken, bemantelen, geheimhouden, maskeren, ontveinzen, verbloemen, verduiken, verheimelijken, verhelen, verhullen, vermommen, verstoppen, verzwijgen, wegsteken, wegstoppen
verbergen (ww) :
maskeren, verdoezelen, wegwerken
verbergen (ww) :
verstoppen, wegstoppen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedekken (ww) :
afdekken, bedelven, behangen, bekleden, beleggen, dekken, hullen, kleden, omhullen, omkleden, omsluieren, overdekken, overladen, overtijgen, overtrekken, toedekken, verbergen, verhullen
schuilen (ww) :
schuilgaan, verbergen, wegkruipen, zich schuilhouden, zich verbergen, zich verschuilen, zich verstoppen
achterhouden (ww) :
inhouden, opzijleggen, reserveren, terughouden, vasthouden, verbergen, verzwijgen, weglaten
dekken (ww) :
bedekken, beschutten, camoufleren, maskeren, overdekken, toedekken, verbergen
verbloemen (ww) :
bemantelen, bewimpelen, maskeren, verbergen, verdoezelen, verhelen, verhullen
hullen (ww) :
bedekken, inhullen, omhullen, omkleden, omwikkelen, verbergen, wikkelen
verstoppen (ww) :
verbergen, verduiken, verschuilen, wegbergen, wegsteken, wegstoppen
maskeren (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verhullen, vermommen, wegsteken
bewimpelen (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verdoezelen, verhelen
geheimhouden (ww) :
achterhouden, stilhouden, verbergen, verzwijgen
camoufleren (ww) :
verbergen, verdoezelen, verhullen, wegmoffelen
bergen (ww) :
in veiligheid brengen, verbergen
wegbergen (ww) :
verbergen, verstoppen, wegstoppen
vermommen (ww) :
camoufleren, maskeren, verbergen
bemantelen (ww) :
maskeren, verbergen, verbloemen
wegsteken (ww) :
opbergen, verbergen, verstoppen
wegstoppen (ww) :
opbergen, verbergen, verstoppen
smokkelen (ww) :
verbergen, wegmoffelen

woordverbanden van ‘verbergen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verbergen, verhelen, verzwijgen

Iets bedekt houden voor het oog of oor van een ander. In den zin van niet door woorden openbaren is verzwijgen synoniem. Verbergen is het meer gewone woord, verhelen wordt alleen in deftiger stijl gebruikt. Zie ook bedekken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 353:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbergen
tonen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c