bedekken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedekken (ww) :
afdekken, bedelven, behangen, bekleden, beleggen, dekken, hullen, kleden, omhullen, omkleden, omsluieren, overdekken, overladen, overtijgen, overtrekken, toedekken, verbergen, verhullen
bedekken (ww) :
afdekken, plaveien
bedekken (ww) :
beslaan, innemen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbergen (ww) :
achterhouden, bedekken, bemantelen, geheimhouden, maskeren, ontveinzen, verbloemen, verduiken, verheimelijken, verhelen, verhullen, vermommen, verstoppen, verzwijgen, wegsteken, wegstoppen
beschermen (ww) :
afdekken, afschermen, bedekken, behoeden, behouden, beschutten, beveiligen, bewaken, bewaren, dekken, hoeden, preserveren, protegeren, schutten, verdedigen, vrijwaren
omhullen (ww) :
bedekken, hullen, inkapselen, inpakken, inwikkelen, inzwachtelen, omgeven, omsluiten, omwikkelen, omwinden, omzwachtelen, verhullen, wikkelen
bekleden (ww) :
bedekken, behangen, beschieten, beschoeien, capitonneren, draperen, inpakken, inwikkelen, kaften, kleden, overtrekken, stofferen, voeren
bestrijken (ww) :
aansmeren, aanstrijken, bedekken, bepleisteren, besmeren, insmeren, strijken op
dekken (ww) :
bedekken, beschutten, camoufleren, maskeren, overdekken, toedekken, verbergen
hullen (ww) :
bedekken, inhullen, omhullen, omkleden, omwikkelen, verbergen, wikkelen
bestrooien (ww) :
bedekken, bepoederen, bestuiven, bezaaien
plaveien (ww) :
bedekken, bestraten, betegelen, verharden
beleggen (ww) :
bedekken, bekleden, besmeren, leggen op
kleden (ww) :
bedekken, bekleden
omkleden (ww) :
bedekken, omgeven

woordverbanden van ‘bedekken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets voor het oog verbergen. De drie laatste woorden komen alleen figuurlijk voor; bedekken in eigenlijken zin en figuurlijk. Bedekken is het sterkst; het geeft te kennen, dat men iets, door er wat over te doen, aan het gezicht onttrekt. Bemantelen en bewimpelen geven te kennen dat men iets, dat slecht of leelijk is, eenigszins tracht te verbergen. Verbloemen is het leelijke verbergen door er een schoonen schijn aan te geven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 353:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 35:

dekken, bedekken, bekleden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bedekken
blootleggen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0077 c