innemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

innemen (ww):
bemachtigen, buitmaken, in de wacht slepen, te pakken krijgen, veroveren
innemen (ww):
consumeren, gebruiken, nuttigen, slikken, tot zich nemen
innemen (ww):
binnenhalen, inladen, inzamelen, ophalen, verzamelen
innemen (ww):
bezetten, binnenvallen, overmeesteren
innemen (ww):
drinken, zuipen
innemen (ww):
vernauwen
innemen (ww):
bekleden
innemen (ww):
beslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) :
accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
drinken (ww) :
de keel smeren, fleppen, hijsen, innemen, naar binnen slaan, pimpelen, slempen, tanken, zuipen, doorhalen, doorzakken
opdoen (ww) :
behalen, grijpen, innemen, krijgen, meekrijgen, op de kop tikken, oplopen, oppikken, vatten, verkrijgen, verwerven
inzamelen (ww) :
binnenhalen, collecteren, garen, innemen, omhalen, oogsten, ophalen, vergaren, verzamelen
gebruiken (ww) :
consumeren, drinken, eten, innemen, nemen, nuttigen, pakken, tot zich nemen, verorberen
bezetten (ww) :
bekleden, bemannen, bepleisteren, beslaan, innemen, occuperen
ophalen (ww) :
bijeenbrengen, collecteren, innemen, inoogsten, inzamelen
bekleden (ww) :
bezetten, innemen, uitoefenen, vervullen
binnenhalen (ww) :
aantrekken, in de wacht slepen, innemen
slikken (ww) :
innemen, schrokken, slokken
opnemen (ww) :
innemen, korter maken
bedekken (ww) :
beslaan, innemen
bunkeren (ww) :
innemen, inslaan

woordverbanden van ‘innemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bekoren, betoveren, innemen, voor zich innemen, voor zich winnen

Bekoren — betooveren — innemen — voor zich innemen — voor zich winnen. Door eigenschappen, uiterlijke hoedanigheden, of talenten een sterken invloed op iemands denkwijze oefenen ten gunste van den persoon of de zaak, van wie de werking uitgaat. Voor zich winnen en voor zich innemen worden bijna uitsluitend van personen gezegd. Zij drukken de aangegeven gedachte uit zonder eenige bijgedachte. Bekoren wordt van personen en zaken gezegd; het heeft de bijgedachte dat de werking vooral op de zinnen geschiedt. In betooveren staat meer de buitengewoon groote kracht, waarmede de werking geschiedt, op den voorgrond, terwijl er dikwijls eene minder gunstige bijbeteekenis aan eigen is, nl. die van eene bekoring, waarvan men zich door de buitengewone kracht, die zij uitoefent, niet kan losmaken. Bij bekoren staat meer de aantrekking zelve, dan de groote kracht, waarmede ze geschiedt, op den voorgrond. Hij nam allen voor zich in. Eene innemende persoonlijkheid. Hij had hen voor zich gewonnen toen hij enkele minuten gesproken had. Dat kan mij niet bekoren. Ik was van haar bekoord heeft eene andere beteekenis dan zij had mij betooverd.

in hedendaagse spelling:
bezetten, innemen

Bezetten — innemen. Eene plaats in bezit nemen. Wie eene plaats bezet, heeft het recht om dat te doen; wie haar inneemt, doet dat onwillekeurig of willekeurig en eigenmachtig, of heeft verlof er tijdelijk gebruik van te maken. Wilt gij mijne plaats een oogenblik innemen? Deze plaats is bezet, gij moogt haar dus niet innemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bemachtigen, bedwingen, innemen, onderwerpen, overmannen, overmeesteren, overwinnen, vermeesteren, veroveren, zich meester maken

BEMAGTIGEN, BEDWINGEN, INNEMEN, ONDERWERPEN, OVERMANNEN, OVERMEESTEREN, OVERWINNEN, VERMEESTEREN, VEROVEREN, ZICH MEESTER MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 286.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

innemen
uitleggen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c