schrokken

als woordenboektrefwoord:

schrokken:
(geschrokt), gulzig eten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrokken (ww) :
buffelen, eten, fretten, schransen, slokken

als synoniem van een ander trefwoord:

eten (ww) :
bikken, bunkeren, degusteren, dineren, fretten, gaffelen, gebruiken, kanen, kluiven, knagen, maaltijden, metselen, nassen, nuttigen, opeten, peuzelen, prakken, schransen, schrokken, tafelen, verbruiken, verorberen, vreten, zich voeden
vreten (ww) :
bikken, buffelen, bunkeren, eten, fretten, kluiven, kroppen, schransen, schrokken, weiden
fretten (ww) :
opeten, schransen, schrokken, verslinden, vreten
slokken (ww) :
bunkeren, schransen, schrokken
slikken (ww) :
innemen, schrokken, slokken

woordverbanden van ‘schrokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

schrokken:
zwelgen
zwelgen:
schrokken, smullen, brassen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eten is het algemeene woord voor voedsel tot zich nemen. Eene meer deftige uitdrukking voor eten, meer bepaald voor het middagmaal nemen is dineeren. Vroeger was hiervoor ook spijzen in gebruik, dat zoowel transitief als intransitief gebruikt werd. Jezus spijsde de tienduizenden. De ministers hebben gisteren aan de koninklijke tafel gespijsd. Ook wanneer er gasten aan de keizerlijke tafel spijsden, at Napoleon zelf gewoonlijk maar van één gerecht. Schrokken en slokken beteekenen met gulzigheid eten, haastig het eten naar binnen slaan. Schransen is eveneens gretig en gulzig eten, maar met het bijdenkbeeld, dat het met smaak geschiedt. Ze zitten daar weer te schransen, dat 't een lust is. Vreten, eigenl. vereten, d. i. op slechte wijze eten, is ongemanierd, of zeer veel eten. Het is het gewone woord voor het eten van dieren.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c