slokken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slokken (ww):
bunkeren, schransen, schrokken

als synoniem van een ander trefwoord:

schrokken (ww) :
buffelen, eten, fretten, schransen, slokken
slikken (ww) :
innemen, schrokken, slokken

woordverbanden van ‘slokken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
eten, dineren, schransen, schrokken, slokken, spijzen, vreten

Eten — dineeren — schransen — schrokken — slokken — spijzen — vreten. Eten is het algemeene woord voor voedsel tot zich nemen. Eene meer deftige uitdrukking voor eten, meer bepaald voor het middagmaal nemen is dineeren. Vroeger was hiervoor ook spijzen in gebruik, dat zoowel transitief als intransitief gebruikt werd. Jezus spijsde de tienduizenden. De ministers hebben gisteren aan de koninklijke tafel gespijsd. Ook wanneer er gasten aan de keizerlijke tafel spijsden, at Napoleon zelf gewoonlijk maar van één gerecht. Schrokken en slokken beteekenen met gulzigheid eten, haastig het eten naar binnen slaan. Schransen is eveneens gretig en gulzig eten, maar met het bijdenkbeeld, dat het met smaak geschiedt. Ze zitten daar weer te schransen, dat 't een lust is. Vreten, eigenl. vereten, d. i. op slechte wijze eten, is ongemanierd, of zeer veel eten. Het is het gewone woord voor het eten van dieren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
slok

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c