overwinnen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overwinnen (ww) :
afdrogen, inmaken, inpakken, kloppen, overmeesteren, slaan, triomferen, verslaan, verwinnen, vloeren, winnen, zegepralen, zegevieren
overwinnen (ww) :
te boven komen, verwerken
overwinnen (ww) :
bedwingen, onderdrukken
overwinnen (ww) :
verdienen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedwingen (ww) :
beheersen, beteugelen, dempen, hinderen, in bedwang houden, in toom houden, intomen, neerslaan, onder het juk brengen, onderdrukken, overwinnen, tegenhouden, temmen, teugelen
overmeesteren (ww) :
bevangen, onderwerpen, overweldigen, overwinnen, zich meester maken van
verwerken (ww) :
doorstaan, incasseren, leren dragen, te boven komen, overwinnen
verslaan (ww) :
inmaken, kloppen, neervellen, overtreffen, overwinnen, vloeren
slaan (ww) :
overdonderen, overtreffen, overwinnen, verslaan
kloppen (ww) :
afdrogen, inmaken, overwinnen, pakken, verslaan
triomferen (ww) :
overwinnen, zegepralen, zegevieren
vloeren (ww) :
overwinnen, verslaan

woordverbanden van ‘overwinnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 286:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c