overwinnen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overwinnen (ww) :
vloeren, winnen, overmeesteren, slaan, kloppen, verslaan, afdrogen, inpakken, inmaken, zegevieren, triomferen, zegepralen, verwinnen
overwinnen (ww) :
verwerken, te boven komen
overwinnen (ww) :
onderdrukken, bedwingen
overwinnen (ww) :
verdienen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedwingen (ww) :
beteugelen, beheersen, onderdrukken, dempen, tegenhouden, temmen, overwinnen, neerslaan, hinderen, in bedwang houden, in toom houden, intomen, teugelen, onder het juk brengen
overmeesteren (ww) :
overweldigen, bevangen, overwinnen, onderwerpen, zich meester maken van
verwerken (ww) :
incasseren, te boven komen, doorstaan, leren dragen, overwinnen
verslaan (ww) :
vloeren, overtreffen, kloppen, overwinnen, inmaken, neervellen
slaan (ww) :
overtreffen, verslaan, overwinnen, overdonderen
kloppen (ww) :
pakken, verslaan, afdrogen, overwinnen, inmaken
triomferen (ww) :
overwinnen, zegevieren, zegepralen
vloeren (ww) :
verslaan, overwinnen

woordverbanden van ‘overwinnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 286:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c