bevangen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevangen (ww) :
overmeesteren, overvallen, overweldigen, schuchter, verlegen

als synoniem van een ander trefwoord:

verlegen (bn) :
bedeesd, bedremmeld, beschaamd, beschroomd, bevangen, bleu, gegeneerd, honteus, onzeker, preuts, schaamachtig, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, schuw, terughoudend, timide
schuchter (bn) :
bangelijk, bedeesd, beschaamd, beschroomd, bevangen, bleu, kleintjes, schichtig, schroomachtig, schroomvallig, schuw, timide, verlegen, vreesachtig
schuw (bn) :
bang, bedeesd, beducht, beschroomd, bevangen, bleu, schichtig, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, timide, verlegen, vreesachtig
timide (bn) :
bevangen, bleu, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, schuw
geslagen (bn) :
bevangen, getroffen
overmeesteren (ww) :
bevangen, onderwerpen, overweldigen, overwinnen, zich meester maken van

woordverbanden van ‘bevangen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand onder zijne macht brengen (bij persoonsverbeelding van slaap, schrik enz. gezegd). Bevangen is eigenlijk sterker dan vermeesteren of overmeesteren, voor zooverre het onderstelt, dat de aanval zoo plotseling geschiedt, dat er aan geen tegenstand valt te denken. Van morgen beving mij de slaap in de kerk, maar ik zal zorgen, dat hij mij onder den avonddienst niet meer overmeestert. Het voorvoegsel ver in vermeesteren heeft dezelfde kracht als over in overmeesteren; deze beide veronderstellen dat er een tegenstreven, een strijd aan voorafgaat. Zij beduiden eigenlijk geheel hetzelfde; misschien is het laatste nog iets krachtiger. Bevangen wordt in de algemeene spreektaal het meest gebruikt; overmeesteren hoort men nagenoeg niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 337:

bevangen, vermeesteren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevangen
onbevangen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c