bevangen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevangen (ww):
overmeesteren, overvallen, overweldigen, schuchter, verlegen

als synoniem van een ander trefwoord:

verlegen (bn) :
bedeesd, bedremmeld, beschaamd, beschroomd, bevangen, bleu, gegeneerd, honteus, onzeker, preuts, schaamachtig, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, schuw, terughoudend, timide
schuchter (bn) :
bangelijk, bedeesd, beschaamd, beschroomd, bevangen, bleu, kleintjes, schichtig, schroomachtig, schroomvallig, schuw, timide, verlegen, vreesachtig
schuw (bn) :
bang, bedeesd, beducht, beschroomd, bevangen, bleu, schichtig, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, timide, verlegen, vreesachtig
timide (bn) :
bevangen, bleu, schroomachtig, schroomvallig, schuchter, schuw
geslagen (bn) :
bevangen, getroffen
overmeesteren (ww) :
bevangen, onderwerpen, overweldigen, overwinnen, zich meester maken van

woordverbanden van ‘bevangen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bevangen, overmeesteren, vermeesteren

Bevangen — overmeesteren — vermeesteren. Iemand onder zijne macht brengen (bij persoonsverbeelding van slaap, schrik enz. gezegd). Bevangen is eigenlijk sterker dan vermeesteren of overmeesteren, voor zooverre het onderstelt, dat de aanval zoo plotseling geschiedt, dat er aan geen tegenstand valt te denken. Van morgen beving mij de slaap in de kerk, maar ik zal zorgen, dat hij mij onder den avonddienst niet meer overmeestert. Het voorvoegsel ver in vermeesteren heeft dezelfde kracht als over in overmeesteren; deze beide veronderstellen dat er een tegenstreven, een strijd aan voorafgaat. Zij beduiden eigenlijk geheel hetzelfde; misschien is het laatste nog iets krachtiger. Bevangen wordt in de algemeene spreektaal het meest gebruikt; overmeesteren hoort men nagenoeg niet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevangen, vermeesteren

BEVANGEN, VERMEESTEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 337.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevangen
onbevangen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.8.46.

debug info: 0.0019 c