getroffen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

getroffen (bn):
aangedaan, bewogen, geraakt, ontroerd
getroffen (bn):
gekrenkt, gekwetst, geraakt, verwond
getroffen (bn):
ondersteboven, onthutst
getroffen (bn):
aangetast, geteisterd

als synoniem van een ander trefwoord:

geraakt (bn) :
beledigd, gebelgd, gekrenkt, gekwetst, gepikeerd, geprikkeld, getroffen, verstoord
gekwetst (bn) :
aangedaan, beledigd, gegriefd, gekrenkt, geraakt, getroffen
aangedaan (bn) :
bewogen, geëmotioneerd, geroerd, getroffen, ontroerd
ontroerd (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, vertederd
geraakt (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, ontroerd
bewogen (bn) :
aangedaan, getroffen, ontdaan, ontroerd
geslagen (bn) :
bevangen, getroffen
aangeschoten (bn) :
getroffen, verwond

woordverbanden van ‘getroffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, geschokt, ontroerd, ontzet

Aangedaan — bewogen — geroerd — getroffen — geschokt — ontroerd — ontzet. Aangedaan is het meer algemeene begrip en geeft te kennen, dat men onder den invloed van een sterk gevoel van vreugde of droefheid is, zoodat de zenuwen geprikkeld zijn. Bewogen ziet meer op het innerlijk gevoel en het gemoed. Getroffen is niet zoo sterk als geschokt, doch evenals dit woord is het de uitdrukking van den ge moeds- en geestestoestand, die het gevolg is van eene onaangename aandoening. Geroerd ziet meer op de innerlijke aandoening en veronderstelt een teeder gevoel, terwijl ontroerd en ontzet eene hevige gemoedsbeweging te kennen geven, welke bij het laatste woord het gevolg is van schrik over het vernomene.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
als door de bliksem getroffen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0019 c