verstoord

als woordenboektrefwoord:

verstoord:
bn. bw. (-er, -st), boos, uit zijn humeur.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lastig (bn) :
storend, ongelegen, moeizaam, lam, hinderlijk, boos, onaangenaam, gevaarlijk, moeilijk, verstoord, vervelend, veeleisend, delicaat, gênant, netelig, bezwarend, heavy, penibel, difficiel, ongemakkelijk, ongerieflijk, zeurig, gemelijk
boos (bn) :
woedend, grimmig, geërgerd, giftig, gebeten, prikkelbaar, verstoord, kwaad, nijdig, verbolgen, wrevelig, toornig, grammoedig, vertoornd, vergramd, gramstorig
gemelijk (bn) :
humeurig, knorrig, ontevreden, verstoord, nors, kribbig, stuurs, bokkig, chagrijnig, narrig, wrevelig, balorig, korzelig, nurks, gallig, iezegrimmig
geraakt (bn) :
gekwetst, geprikkeld, getroffen, verstoord, beledigd, gepikeerd, gekrenkt, gebelgd
ontstemd (bn) :
geërgerd, verontwaardigd, boos, verstoord, korzelig

woordverbanden van ‘verstoord’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verstoord
blij, onverstoord, opgeruimd, verheugd, vrolijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c