verstoord

als woordenboektrefwoord:

verstoord:
bn. bw. (-er, -st), boos, uit zijn humeur.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
gemelijk (bn) :
balorig, bokkig, chagrijnig, gallig, humeurig, iezegrimmig, knorrig, korzelig, kribbig, narrig, nors, nurks, ontevreden, stuurs, verstoord, wrevelig
geraakt (bn) :
beledigd, gebelgd, gekrenkt, gekwetst, gepikeerd, geprikkeld, getroffen, verstoord
ontstemd (bn) :
boos, geërgerd, korzelig, verontwaardigd, verstoord

woordverbanden van ‘verstoord’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verstoord
blij, onverstoord, opgeruimd, verheugd, vrolijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c