opgeruimd

als woordenboektrefwoord:

opgeruimd:
bn. bw. (-er, -st), vrolijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgeruimd (bn) :
blij, blijgeestig, blijmoedig, goedgehumeurd, goedsmoeds, joviaal, monter, vrolijk
opgeruimd (bn) :
netjes, ordelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vrolijk (bn) :
blij, blijhartig, blijmoedig, dartel, feestelijk, geanimeerd, hups, jolig, joviaal, levendig, levenslustig, lustig, monter, opgeruimd, opgewekt, optimistisch, speels, uitbundig, uitgelaten, verheugd, vreugdevol, welgemoed
opgewekt (bn) :
blij, blijgeestig, blijmoedig, fris, geanimeerd, glunder, goedgemutst, joviaal, kwiek, levendig, levenslustig, monter, opgeruimd, tierig, vrolijk, welgemoed, zonnig
blij (bn) :
blijde, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, monter, opgelucht, opgeruimd, opgetogen, opgewekt, tevreden, verblijd, vergenoegd, verheugd, vrolijk
monter (bn) :
blij, blijmoedig, fris, gelukkig, genotvol, jolig, kwiek, opgeruimd, opgewekt, plezierig, vreugdevol, vrolijk, wakker
joviaal (bn) :
gul, gulhartig, hartelijk, lustig, openhartig, opgeruimd, opgewekt, rondborstig, vriendschappelijk, vrolijk
blijgeestig (bn) :
levenslustig, monter, opgeruimd, opgewekt, tierig, welgemoed
ordelijk (bn) :
net, opgeruimd, ordentelijk, overzichtelijk, regulier
vergenoegd (bn) :
opgeruimd, tevreden, voldaan, weltevreden
blijmoedig (bn) :
blij, opgeruimd, opgewekt, vrolijk
goedsmoeds (bn) :
opgeruimd, welgemoed
netjes (bw) :
beleefd, clean, comme il faut, fatsoenlijk, fijntjes, fraaitjes, gekloft, gepast, helder, keurig, knap, knapjes, mooi, net, onberispelijk, opgeruimd, ordelijk, pront, proper, propertjes, rein, schoon, verzorgd, zindelijk, zuiver

woordverbanden van ‘opgeruimd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opgeruimd
bedrukt, boos, chagrijnig, depressief, gemelijk, geprikkeld, humeurig, korzelig, kribbig, kwaad, melancholisch, mistroostig, neerslachtig, nijdig, onopgeruimd, somber, verstoord, zwaarmoedig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c