vergenoegd

als woordenboektrefwoord:

vergenoegd:
bn. bw.(-er, -st), tevreden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergenoegd (bn) :
opgeruimd, tevreden, voldaan, weltevreden
vergenoegd (bn) :
blij, glunderend

als synoniem van een ander trefwoord:

blij (bn) :
blijde, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, monter, opgelucht, opgeruimd, opgetogen, opgewekt, tevreden, verblijd, vergenoegd, verheugd, vrolijk
tevreden (bn) :
bevredigd, content, in zijn sas, ingenomen, senang, te spreken, vergenoegd, voldaan
content (bn) :
bevredigd, tevreden, vergenoegd, voldaan

woordverbanden van ‘vergenoegd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tevreden noemt men hem, wiens gemoedsrust door geen onbevredigde wenschen gestoord wordt; vergenoegd hem, die zijne tevredenheid door eene opgeruimde stemming kenbaar maakt; gelukkig hem, dien hetgeen hij bezit zoo volkomen bevredigt, dat er als het ware niets te wenschen voor hem overblijft en hij onder den indruk verkeert van zijn gunstig lot; gelukzalig of welgelukzalig duidt een hoogeren trap van geluk aan dan gelukkig; eigenlijk beteekent het een gelukkig lot hebbend; zalig, eigenlijk goed (gelukkig), duidt thans hel bezit aan van het hoogste geluk, dat men zich denken kan; ovenzoo welzalig. Ik ben tevreden over uw gedrag. Wat ziet hij er tegenwoordig altijd vergenoegd uit! Wij gevoelen ons op onze nieuwe woonplaats zoo gelukkig, dat wij er ons geheele leven hopen te blijven. Ik wensch u een gelukzalig nieuwjaar, zooals men in Gelderland zegt. Ieder hoopt zalig te worden na den dood.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

tevreden, vergenoegd

Niet hakend naar meer.

Tevreden is hij, die geen onbevredigde verlangens koestert en dus voldaan is, met hetgeen hij heeft.

Vergenoegd zegt eveneens, dat men genoeg heeft, dus alles wat men verlangt, maar drukt tevens uit, dat die tevredenheid met zichtbare vreugde of blijdschap gepaard gaat.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 190:

tevreden, vergenoegd

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vergenoegd
misnoegd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c