vergenoegd

als woordenboektrefwoord:

vergenoegd:
bn. bw.(-er, -st), tevreden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergenoegd (bn):
opgeruimd, tevreden, voldaan, weltevreden
vergenoegd (bn):
blij, glunderend

als synoniem van een ander trefwoord:

blij (bn) :
blijde, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, monter, opgelucht, opgeruimd, opgetogen, opgewekt, tevreden, verblijd, vergenoegd, verheugd, vrolijk
tevreden (bn) :
bevredigd, content, in zijn sas, ingenomen, senang, te spreken, vergenoegd, voldaan
content (bn) :
bevredigd, tevreden, vergenoegd, voldaan

woordverbanden van ‘vergenoegd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gelukkig, gelukzalig, tevreden, vergenoegd, welzalig, zalig

Gelukkig — gelukzalig — tevreden — vergenoegd — welzalig — zalig. Tevreden noemt men hem, wiens gemoedsrust door geen onbevredigde wenschen gestoord wordt; vergenoegd hem, die zijne tevredenheid door eene opgeruimde stemming kenbaar maakt; gelukkig hem, dien hetgeen hij bezit zoo volkomen bevredigt, dat er als het ware niets te wenschen voor hem overblijft en hij onder den indruk verkeert van zijn gunstig lot; gelukzalig of welgelukzalig duidt een hoogeren trap van geluk aan dan gelukkig; eigenlijk beteekent het een gelukkig lot hebbend; zalig, eigenlijk goed (gelukkig), duidt thans hel bezit aan van het hoogste geluk, dat men zich denken kan; ovenzoo welzalig. Ik ben tevreden over uw gedrag. Wat ziet hij er tegenwoordig altijd vergenoegd uit! Wij gevoelen ons op onze nieuwe woonplaats zoo gelukkig, dat wij er ons geheele leven hopen te blijven. Ik wensch u een gelukzalig nieuwjaar, zooals men in Gelderland zegt. Ieder hoopt zalig te worden na den dood.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
tevreden, vergenoegd

66. Tevreden — vergenoegd.

Niet hakend naar meer.

Tevreden is hij, die geen onbevredigde verlangens koestert en dus voldaan is, met hetgeen hij heeft.

Vergenoegd zegt eveneens, dat men genoeg heeft, dus alles wat men verlangt, maar drukt tevens uit, dat die tevredenheid met zichtbare vreugde of blijdschap gepaard gaat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
tevreden, vergenoegd

TEVREDEN, VERGENOEGD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 190.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vergenoegd
misnoegd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c