misnoegd

als woordenboektrefwoord:

misnoegd:
bn. bw. (-er, -st), ontevreden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
nors (bn) :
bars, bits, bokkig, boos, bruusk, chagrijnig, gemelijk, knorrig, kortaf, korzelig, misnoegd, onvriendelijk, ruw, snibbig, streng, stug, stuurs, wrevelig, zuur
ontevreden (bn) :
brommerig, gemelijk, knorrig, malcontent, misnoegd, mistevreden, morrig, nijdassig, onvoldaan
ontstemd (bn) :
dingsig, mismoedig, misnoegd, mistevreden, uit zijn humeur, wrevelig
verbitterd (bn) :
bitter, gegriefd, misnoegd, wrevelig

woordverbanden van ‘misnoegd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

misnoegd
vergenoegd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c