mismoedig

als woordenboektrefwoord:

mismoedig:
bn. bw. (-er, -st), ontmoedigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ontstemd (bn) :
dingsig, mismoedig, misnoegd, mistevreden, uit zijn humeur, wrevelig
moedeloos (bn) :
mismoedig, neerslachtig, ontmoedigd, terneergeslagen, versaagd
mistroostig (bn) :
melancholiek, mismoedig, neerslachtig, treurig

woordverbanden van ‘mismoedig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
mismoedig, mistroostig, moedeloos, neerslachtig, terneergeslagen

Mismoedig — mistroostig — moedeloos — neerslachtig — terneergeslagen. Door leed ter neer gedrukt. De mismoedige ziet in zijn toestand weinig licht, zoodat hij onverschillig is: de neerslachtige heeft de veerkracht van zijn geest verloren: de mistroostige is voor iederen troost ontoegankelijk; de moedelooze, evenals degene, die terneergeslagen is, heeft allen moed verloren; de eerste omdat hij geen herstel of uitweg meer ziet, de laatste omdat hij door zijn eigen toestand of door de omstandigheden niet tot opgewekt handelen in staat is. Moedeloos en neerslachtig geven een meer blij venden toestand te kennen dan mismoedig en terneergeslagen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
besluiteloos, weifelend, twijfelmoedig, moedeloos, neerslachtig, somber, zwaarmoedig, zwartgallig, verdrietig, smartvol, mismoedig, mistroostig, kwijnend, droefgeestig, bedroefd, bedrukt, treurig, rouwig

BESLUITELOOS, WEIFELEND, TWIJFELMOEDIG, MOEDELOOS, NEERSLAGTIG, SOMBER, ZWAARMOEDIG, ZWARTGALLIG, VERDRIETIG, SMARTVOL, MISMOEDIG, MISTROOSTIG, KWIJNEND, DROEFGEESTIG, BEDROEFD, BEDRUKT, TREURIG, ROUWIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 189.

in hedendaagse spelling:
mismoedig, mistroostig, neerslachtig, moedeloos, zwaarmoedig, droevig, treurig, bedrukt

MISMOEDIG, MISTROOSTIG, NEERSLAGTIG, MOEDELOOS, ZWAARMOEDIG, DROEVIG, TREURIG, BEDRUKT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 429.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c