terneergeslagen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

droevig (bn) :
bedroefd, beroerd, droef, droefgeestig, malheureus, melancholiek, mistroostig, naar, naargeestig, neerslachtig, ongelukkig, smartelijk, somber, terneergeslagen, treurig, triest, verdrietig, zwaarmoedig
zwaarmoedig (bn) :
depri, droefgeestig, droevig, landerig, melancholiek, melancholisch, somber, terneergeslagen, tobberig, treurig, verdrietig, zwaar op de hand, zwartgallig
bedrukt (bn) :
bedroefd, bekommerd, bezwaard, gedrukt, neerslachtig, sip, somber, stilletjes, terneergeslagen
ongelukkig (bn) :
droevig, ellendig, malheureus, onzalig, terneergeslagen, treurig, triestig, verdrietig
gebroken (bn) :
diep bedroefd, gedesillusioneerd, terneergeslagen, verbitterd
moedeloos (bn) :
mismoedig, neerslachtig, ontmoedigd, terneergeslagen, versaagd
gedrukt (bn) :
bedrukt, mat, neerslachtig, terneergeslagen, zwaarmoedig
depressief (bn) :
down, gedeprimeerd, neerslachtig, terneergeslagen
desolaat (bn) :
ontredderd, terneergeslagen, troosteloos
verslagen (bn) :
kapot, ontzet, terneergeslagen, verwezen
down (bn) :
depressief, lusteloos, terneergeslagen
gedeprimeerd (bn) :
somber, terneergeslagen

woordverbanden van ‘terneergeslagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Door leed ter neer gedrukt. De mismoedige ziet in zijn toestand weinig licht, zoodat hij onverschillig is: de neerslachtige heeft de veerkracht van zijn geest verloren: de mistroostige is voor iederen troost ontoegankelijk; de moedelooze, evenals degene, die terneergeslagen is, heeft allen moed verloren; de eerste omdat hij geen herstel of uitweg meer ziet, de laatste omdat hij door zijn eigen toestand of door de omstandigheden niet tot opgewekt handelen in staat is. Moedeloos en neerslachtig geven een meer blij venden toestand te kennen dan mismoedig en terneergeslagen.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c