down

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

down (bn) :
depressief, lusteloos, terneergeslagen
down (bn) :
gedeprimeerd, neerslachtig, somber
down (bn) :
platzak

als synoniem van een ander trefwoord:

depressief (bn) :
down, gedeprimeerd, neerslachtig, terneergeslagen

woordverbanden van ‘down’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

down  bn.:
1 terneergeslagen, somber, depri, gedeprimeerd; 2 [netwerk] plat; 3 [boksen] neergegaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c