gedeprimeerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedeprimeerd (zn):
somber, terneergeslagen

als synoniem van een ander trefwoord:

depressief (bn) :
down, gedeprimeerd, neerslachtig, terneergeslagen
down (bn) :
gedeprimeerd, neerslachtig, somber
somber (zn) :
bedrukt, droefgeestig, droevig, gedeprimeerd, mistroostig, neerslachtig, nors, pessimistisch, stuurs, tobberig, treurig, troosteloos, vreugdeloos, zwaarmoedig, zwartgallig

woordverbanden van ‘gedeprimeerd’ grafisch weergegeven

zie ook:
deprimeren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c