troosteloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

troosteloos (bn) :
verlaten, somber, akelig, treurig, ellendig, triest, naargeestig, desolaat
troosteloos (bn) :
ontroostbaar, desolaat

als synoniem van een ander trefwoord:

triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
somber (bn) :
zwaarmoedig, treurig, neerslachtig, droevig, bedrukt, troosteloos, pessimistisch, nors, stuurs, droefgeestig, zwartgallig, mistroostig, tobberig, vreugdeloos, gedeprimeerd
zielig (bn) :
arm, bedroevend, treurig, troosteloos, mistroostig, deerniswekkend, meelijwekkend, beklagenswaardig, stakkerig
verlaten (bn) :
woest, onbewoond, stil, leeg, ellendig, doods, troosteloos, naargeestig
desolaat (bn) :
troosteloos, ontredderd, terneergeslagen
desolaat (bn) :
verlaten, troosteloos, vreugdeloos

woordverbanden van ‘troosteloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c