tragisch

als woordenboektrefwoord:

tragisch:
bn. bw. treurig, droevig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tragisch (bn) :
droevig, smartelijk, somber, treurig, triest
tragisch (bn) :
fataal, noodlottig, rampzalig

als synoniem van een ander trefwoord:

triest (bn) :
akelig, bedroefd, bedroevend, desolaat, droef, droevig, ellendig, erbarmelijk, jammerlijk, koud, melancholiek, naar, naargeestig, ongelukkig, somber, tragisch, treurig, triestig, troosteloos, verdrietig, zielig
treurig (bn) :
akelig, armzalig, bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, deerlijk, deerniswekkend, ellendig, erbarmelijk, godsjammerlijk, jammerlijk, lamentabel, miserabel, naar, noodlottig, tragisch, troosteloos, zielig
jammerlijk (bn) :
bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, betreurenswaardig, deerlijk, deplorabel, droevig, ellendig, erbarmelijk, hartverscheurend, klaaglijk, miserabel, schabouwelijk, tragisch, treurig, zielig
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch
droevig (bn) :
rampzalig, tragisch

woordverbanden van ‘tragisch’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c