tragisch

als woordenboektrefwoord:

tragisch:
bn. bw. treurig, droevig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tragisch (bn) :
somber, treurig, droevig, triest, smartelijk
tragisch (bn) :
fataal, rampzalig, noodlottig

als synoniem van een ander trefwoord:

triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
jammerlijk (bn) :
beroerd, zielig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ellendig, hartverscheurend, betreurenswaardig, miserabel, erbarmelijk, klaaglijk, deerlijk, deplorabel, beklagenswaardig, schabouwelijk
schrijnend (bn) :
gevoelig, pijnlijk, tragisch, hartverscheurend, nijpend, grievend, stekend, snerpend, navrant
droevig (bn) :
rampzalig, tragisch

woordverbanden van ‘tragisch’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c