schrijnend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrijnend (bn) :
gevoelig, pijnlijk, tragisch, hartverscheurend, nijpend, grievend, stekend, snerpend, navrant

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
slecht, armoedig, verschrikkelijk, beroerd, hinderlijk, treurig, ergerlijk, droevig, schrijnend, ellendig, gebrekkig, armzalig, jammerlijk, abominabel, deplorabel, prullig, deerniswekkend, beklagenswaardig, meelijwekkend, lamentabel
pijnlijk (bn) :
zwaar, zeer, schrijnend, gekweld, smartelijk
navrant (bn) :
schrijnend, hartverscheurend, godgeklaagd

woordverbanden van ‘schrijnend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c