ergerlijk

als woordenboektrefwoord:

ergerlijk:
bn. bw. (-er, -st), wat ergernis of aanstoot geeft.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ergerlijk (bn) :
stuitend, hinderlijk, misselijk, irritant, onuitstaanbaar, tergend, irriterend, aanstotelijk, odieus
ergerlijk (bn) :
bedroevend, erbarmelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
slecht, armoedig, verschrikkelijk, beroerd, hinderlijk, treurig, ergerlijk, droevig, schrijnend, ellendig, gebrekkig, armzalig, jammerlijk, abominabel, deplorabel, prullig, deerniswekkend, beklagenswaardig, meelijwekkend, lamentabel
schandelijk (bn) :
schaamteloos, schandalig, min, laag, afschuwelijk, ergerlijk, beledigend, oneervol, onwaardig, godvergeten, laaghartig, onedel, infaam, scandaleus, nietswaardig, vloekwaardig, godgeklaagd, onterend, heiligschennend, honteus
onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
beledigend (bn) :
vernederend, weerzinwekkend, scherp, schandelijk, ergerlijk, stotend, gewelddadig, honend, grievend, lasterlijk, aanstotelijk, smadelijk, kwetsend, eerrovend, injurieus, smadend, krenkend, eerkrenkend
stuitend (bn) :
weerzinwekkend, walgelijk, onaangenaam, schokkend, ergerlijk, misplaatst, afstotelijk, onsmakelijk, aanstotelijk, choquant
aanstotelijk (bn) :
ergerlijk, aanstootgevend, onbetamelijk, scandaleus, zedenkwetsend, kwetsend, ergerniswekkend, indecent
irritant (bn) :
lastig, hinderlijk, prikkelend, ergerlijk, vervelend, tergend, irriterend, ergerniswekkend, ergerend
schromelijk (bn) :
verschrikkelijk, ernstig, geweldig, afschuwelijk, erg, ergerlijk, geducht, schabouwelijk
onuitstaanbaar (bn) :
afschuwelijk, ergerlijk, onverdraaglijk, ondraaglijk, onduldbaar, intolerabel, odieus
hinderlijk (bn) :
storend, lastig, irritant, ergerlijk, vervelend, stotend, irriterend, ongemakkelijk
aanstootgevend (bn) :
ergerlijk, aanstotelijk, scandaleus, ergerniswekkend
bedroevend (bn) :
slecht, bedenkelijk, ergerlijk, armzalig, miserabel
schandalig (bn) :
ergerlijk

woordverbanden van ‘ergerlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstotelijk, ergerlijk

Wat aanstoot geeft, ergernis verwekt. Het eerste is minder sterk dan het tweede, dat meer de beteekenis heeft van iedereen aanstoot gevende, zondig, schandelijk. Men moet in een gezelschap woorden en handelingen vermijden, die voor iemand aanstootelijk kunnen zijn. Een ergerlijk leven leiden.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c