hinderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hinderlijk (bn) :
storend, lastig, irritant, ergerlijk, vervelend, stotend, irriterend, ongemakkelijk
hinderlijk (bn) :
onplezierig, onprettig, onbehaaglijk
hinderlijk (bn) :
lastig, belemmerend
hinderlijk (bn) :
storend

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
slecht, armoedig, verschrikkelijk, beroerd, hinderlijk, treurig, ergerlijk, droevig, schrijnend, ellendig, gebrekkig, armzalig, jammerlijk, abominabel, deplorabel, prullig, deerniswekkend, beklagenswaardig, meelijwekkend, lamentabel
lastig (bn) :
storend, ongelegen, moeizaam, lam, hinderlijk, boos, onaangenaam, gevaarlijk, moeilijk, verstoord, vervelend, veeleisend, delicaat, gênant, netelig, bezwarend, heavy, penibel, difficiel, ongemakkelijk, ongerieflijk, zeurig, gemelijk
ongemakkelijk (bn) :
onhandig, lastig, hinderlijk, problematisch, ingewikkeld, moeilijk, onpraktisch, nukkig, ongerieflijk, ongeriefelijk
lelijk (bn) :
slecht, gemeen, smakeloos, onbehoorlijk, hinderlijk, boos, naar, min, laag, kwaad, zondig, bars, kwetsend
ergerlijk (bn) :
stuitend, hinderlijk, misselijk, irritant, onuitstaanbaar, tergend, irriterend, aanstotelijk, odieus
irritant (bn) :
lastig, hinderlijk, prikkelend, ergerlijk, vervelend, tergend, irriterend, ergerniswekkend, ergerend
benard (bn) :
zorgwekkend, hinderlijk, onaangenaam, moeilijk, delicaat, benauwend, hachelijk, netelig
opdringerig (bn) :
storend, lastig, hinderlijk, irritant, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig
lelijk (bn) :
flink, stevig, behoorlijk, lastig, hinderlijk, akelig, erg
choquant (bn) :
stuitend, hinderlijk, aanstootgevend, ergerniswekkend
stotend (bn) :
stuitend, hinderlijk, schokkend, aanstootgevend
drukkend (bn) :
hinderlijk, zwaar, kwellend
gênant (bn) :
hinderlijk
vervelend (bn) :
hinderlijk

woordverbanden van ‘hinderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hinderlijk, lastig, onaangenaam

Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie onaangenaam.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hinderlijk
aangenaam, fijn, goed, leuk, lustig, plezierig, prettig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c