Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


hinderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hinderlijk (bn):
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
hinderlijk (bn):
onbehaaglijk, onplezierig, onprettig
hinderlijk (bn):
belemmerend, lastig
hinderlijk (bn):
storend

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
abominabel, armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, deplorabel, droevig, ellendig, ergerlijk, gebrekkig, hinderlijk, jammerlijk, lamentabel, meelijwekkend, prullig, schrijnend, slecht, treurig, verschrikkelijk
lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
lelijk (bn) :
bars, boos, gemeen, hinderlijk, kwaad, kwetsend, laag, min, naar, onbehoorlijk, slecht, smakeloos, zondig
ergerlijk (bn) :
aanstotelijk, hinderlijk, irritant, irriterend, misselijk, odieus, onuitstaanbaar, stuitend, tergend
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
benard (bn) :
benauwend, delicaat, hachelijk, hinderlijk, moeilijk, netelig, onaangenaam, zorgwekkend
opdringerig (bn) :
hinderlijk, irritant, lastig, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig, storend
lelijk (bn) :
akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
choquant (bn) :
aanstootgevend, ergerniswekkend, hinderlijk, stuitend
stotend (bn) :
aanstootgevend, hinderlijk, schokkend, stuitend
drukkend (bn) :
hinderlijk, kwellend, zwaar
gênant (bn) :
hinderlijk
vervelend (bn) :
hinderlijk

woordverbanden van ‘hinderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
hinderlijk, lastig, onaangenaam

Hinderlijk — lastig — onaangenaam. Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie Onaangenaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hinderlijk
aangenaam, fijn, goed, leuk, lustig, plezierig, prettig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0018 c