hinderlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
hinderlijk (bn) :
onbehaaglijk, onplezierig, onprettig
hinderlijk (bn) :
belemmerend, lastig
hinderlijk (bn) :
storend

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
abominabel, armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, deplorabel, droevig, ellendig, ergerlijk, gebrekkig, hinderlijk, jammerlijk, lamentabel, meelijwekkend, prullig, schrijnend, slecht, treurig, verschrikkelijk
lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
lelijk (bn) :
bars, boos, gemeen, hinderlijk, kwaad, kwetsend, laag, min, naar, onbehoorlijk, slecht, smakeloos, zondig
ergerlijk (bn) :
aanstotelijk, hinderlijk, irritant, irriterend, misselijk, odieus, onuitstaanbaar, stuitend, tergend
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
benard (bn) :
benauwend, delicaat, hachelijk, hinderlijk, moeilijk, netelig, onaangenaam, zorgwekkend
opdringerig (bn) :
hinderlijk, irritant, lastig, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig, storend
lelijk (bn) :
akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
choquant (bn) :
aanstootgevend, ergerniswekkend, hinderlijk, stuitend
stotend (bn) :
aanstootgevend, hinderlijk, schokkend, stuitend
drukkend (bn) :
hinderlijk, kwellend, zwaar
gênant (bn) :
hinderlijk
vervelend (bn) :
hinderlijk

woordverbanden van ‘hinderlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hinderlijk, lastig, onaangenaam

Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie onaangenaam.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hinderlijk
aangenaam, fijn, goed, leuk, lustig, plezierig, prettig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c