Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


zwaar

als woordenboektrefwoord:

zwaar:
bn. bw. (-der, -st), niet licht; moeilijk ; groot ; omvangrijk ; onstuimig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zwaar (bn):
deerlijk, erg, ernstig, geweldig, grovelijk, hard, herculisch, hevig, scherp, smartelijk, sterk, verschrikkelijk, zeer
zwaar (bn):
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
zwaar (bn):
dik, fors, grof, lijvig, log, massief, vet, zwaargebouwd, zwaarlijvig
zwaar (bn):
aanzienlijk, ernstig, groot, zwaarwegend
zwaar (bn):
degelijk, dicht, dik, sterk, stevig
zwaar (bn):
diep, laag, luid, sonoor
zwaar (bn):
loodzwaar
zwaar (zn):
afmattend, belastend, inspannend, moeizaam
zwaar (zn):
machtig, voedzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

dik (bn) :
bol, corpulent, fors, gevuld, gezet, gezwollen, lijvig, log, mollig, omvangrijk, opgezet, opgezwollen, paf, rond, stevig, vet, vlezig, vol, volumineus, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
erg (bn) :
behoorlijk, bijster, danig, enorm, flinkheel, hevig, intens, nogal, onwijs, schromelijk, veel, verregaand, vreselijk, zeer, zwaar
sterk (bn) :
aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
bitter (bn) :
ironisch, pijnlijk, sardonisch, smartelijk, verbitterd, wrang, zerp, zuur, zwaar
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
moeilijk (bn) :
benard, beroerd, difficiel, heavy, laborieus, moeizaam, ongemakkelijk, zwaar
geweldig (bn) :
flink, geducht, heftig, hevig, krachtig, onstuimig, sterk, vervaarlijk, zwaar
donker (bn) :
dof, droefgeestig, droevig, laag, naargeestig, opaak, somber, triest, zwaar
fors (bn) :
flink, groot, kloek, krachtig, potig, rijzig, robuust, stevig, struis, zwaar
corpulent (bn) :
dik, gevuld, gezet, gezet, mollig, vlezig, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
drukkend (bn) :
beklemmend, benauwd, benauwend, broeierig, klam, zoel, zwaar, zwoel
gevoelig (bn) :
fiks, kwetsbaar, pijnlijk, precair, teer, vatbaar, zwaar, zwak
zuur (bn) :
bezwaarlijk, moeilijk, naar, onaangenaam, verdrietig, zwaar
zwaarlijvig (bn) :
corpulent, dik, gevuld, gezet, mollig, vet, welgedaan, zwaar
afmattend (bn) :
drukkend, hard, slopend, uitputtend, vermoeiend, zwaar
massief (bn) :
log, solide, sterk, stevig, vast, zwaar, zwaargebouwd
gezet (bn) :
corpulent, dik, gevuld, mollig, zwaar, zwaarlijvig
grof (bn) :
fors, plomp, robuust, stevig, zwaar, zwaargebouwd
diep (bn) :
bronzen, dof, donker, laag, sonoor, warm, zwaar
pijnlijk (bn) :
gekweld, schrijnend, smartelijk, zeer, zwaar
ernstig (bn) :
bedenkelijk, erg, groot, zwaar, zwaarwegend
vet (bn) :
dik, groot, vlezig, vol, zwaar, zwaarlijvig
ernstig (bn) :
grave, ingetogen, plechtig, zwaar
log (bn) :
lomp, onbehouwen, plomp, zwaar
overladen (bn) :
overbelast, overdadig, zwaar
geleerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
pijnlijk (bn) :
moeizaam, uitputtend, zwaar
lijvig (bn) :
corpulent, dik, gezet, zwaar
drukkend (bn) :
hinderlijk, kwellend, zwaar
machtig (bn) :
moeilijk, voedzaam, zwaar
plomp (bn) :
grofgebouwd, log, zwaar
log (bn) :
onhandelbaar, zwaar
grovelijk (bn) :
ernstig, grof, zwaar
taai (bn) :
ongenietbaar, zwaar
stroef (bn) :
moeizaam, zwaar
lastig (bn) :
druk, zwaar
massaal (bn) :
zwaar
deerlijk (bw) :
zeer, zwaar

woordverbanden van ‘zwaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
hard, gevoelig, zwaar

Hard — gevoelig — zwaar. Moeilijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is; hard dat het ons pijnlijk treft; gevoelig dat het ons leed doet, en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn. Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien. Eene gevoelige nederlaag.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
groot, breed, dik, gezet, lijvig, vet, grof, zwaar, wichtig, ergens op wegend

GROOT, BREED, DIK, GEZET, LIJVIG, VET, GROF, ZWAAR, WIGTIG, ERGENS OP WEGEND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 102.

in hedendaagse spelling:
hard, zwaar, gevoelig

HARD, ZWAAR, GEVOELIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 235.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zwaar
licht
zie ook:
niet zwaar, zwaar op de hand

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) (iii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0047 c