zwaar

als woordenboektrefwoord:

zwaar:
bn. bw. (-der, -st), niet licht; moeilijk ; groot ; omvangrijk ; onstuimig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zwaar (bn):
deerlijk, erg, ernstig, geweldig, grovelijk, hard, herculisch, hevig, scherp, smartelijk, sterk, verschrikkelijk, zeer
zwaar (bn):
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
zwaar (bn):
dik, fors, grof, lijvig, log, massief, vet, zwaargebouwd, zwaarlijvig
zwaar (bn):
aanzienlijk, ernstig, groot, zwaarwegend
zwaar (bn):
degelijk, dicht, dik, sterk, stevig
zwaar (bn):
diep, laag, luid, sonoor
zwaar (bn):
loodzwaar
zwaar (zn):
afmattend, belastend, inspannend, moeizaam
zwaar (zn):
machtig, voedzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

dik (bn) :
bol, corpulent, fors, gevuld, gezet, gezwollen, lijvig, log, mollig, omvangrijk, opgezet, opgezwollen, paf, rond, stevig, vet, vlezig, vol, volumineus, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
erg (bn) :
behoorlijk, bijster, danig, enorm, flinkheel, hevig, intens, nogal, onwijs, schromelijk, veel, verregaand, vreselijk, zeer, zwaar
sterk (bn) :
aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
bitter (bn) :
ironisch, pijnlijk, sardonisch, smartelijk, verbitterd, wrang, zerp, zuur, zwaar
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
moeilijk (bn) :
benard, beroerd, difficiel, heavy, laborieus, moeizaam, ongemakkelijk, zwaar
geweldig (bn) :
flink, geducht, heftig, hevig, krachtig, onstuimig, sterk, vervaarlijk, zwaar
donker (bn) :
dof, droefgeestig, droevig, laag, naargeestig, opaak, somber, triest, zwaar
fors (bn) :
flink, groot, kloek, krachtig, potig, rijzig, robuust, stevig, struis, zwaar
drukkend (bn) :
beklemmend, benauwd, benauwend, broeierig, klam, zoel, zwaar, zwoel
corpulent (bn) :
dik, gevuld, gezet, mollig, vlezig, welgedaan, zwaarlijvig, zwaar
gevoelig (bn) :
fiks, kwetsbaar, pijnlijk, precair, teer, vatbaar, zwaar, zwak
zuur (bn) :
bezwaarlijk, moeilijk, naar, onaangenaam, verdrietig, zwaar
zwaarlijvig (bn) :
corpulent, dik, gevuld, gezet, mollig, vet, welgedaan, zwaar
afmattend (bn) :
drukkend, hard, slopend, uitputtend, vermoeiend, zwaar
massief (bn) :
log, solide, sterk, stevig, vast, zwaar, zwaargebouwd
gezet (bn) :
corpulent, dik, gevuld, mollig, zwaar, zwaarlijvig
grof (bn) :
fors, plomp, robuust, stevig, zwaar, zwaargebouwd
diep (bn) :
bronzen, dof, donker, laag, sonoor, warm, zwaar
pijnlijk (bn) :
gekweld, schrijnend, smartelijk, zeer, zwaar
ernstig (bn) :
bedenkelijk, erg, groot, zwaar, zwaarwegend
vet (bn) :
dik, groot, vlezig, vol, zwaar, zwaarlijvig
ernstig (bn) :
grave, ingetogen, plechtig, zwaar
log (bn) :
lomp, onbehouwen, plomp, zwaar
overladen (bn) :
overbelast, overdadig, zwaar
geleerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
pijnlijk (bn) :
moeizaam, uitputtend, zwaar
lijvig (bn) :
corpulent, dik, gezet, zwaar
drukkend (bn) :
hinderlijk, kwellend, zwaar
machtig (bn) :
moeilijk, voedzaam, zwaar
plomp (bn) :
grofgebouwd, log, zwaar
log (bn) :
onhandelbaar, zwaar
grovelijk (bn) :
ernstig, grof, zwaar
taai (bn) :
ongenietbaar, zwaar
stroef (bn) :
moeizaam, zwaar
lastig (bn) :
druk, zwaar
massaal (bn) :
zwaar
deerlijk (bw) :
zeer, zwaar

woordverbanden van ‘zwaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hard, gevoelig, zwaar

Hard — gevoelig — zwaar. Moeilijk te dragen of te verrichten. Zwaar zegt, dat er veel kracht voor noodig is; hard dat het ons pijnlijk treft; gevoelig dat het ons leed doet, en dat de gevolgen nog geruimen tijd merkbaar zijn. Een zware slag (een groot verlies); een harde slag (een onoverkomelijk verlies). Een hard geval. Het valt hard zich met ondank beloond te zien. Eene gevoelige nederlaag.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
groot, breed, dik, gezet, lijvig, vet, grof, zwaar, wichtig, ergens op wegend

GROOT, BREED, DIK, GEZET, LIJVIG, VET, GROF, ZWAAR, WIGTIG, ERGENS OP WEGEND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 102.

in hedendaagse spelling:
hard, zwaar, gevoelig

HARD, ZWAAR, GEVOELIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 235.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zwaar
licht
zie ook:
niet zwaar, zwaar op de hand

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0033 c