razend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

razend (bn) :
buiten zinnen, frenetiek, fulminant, furieus, hels, krankzinnig, onstuimig, toornig, waanzinnig, wild, woedend, woest
razend (bn) :
geweldig, heftig, hevig, mateloos, tomeloos, verwoed, wild
razend (bn) :
gek, krankzinnig
razend (bn) :
dol, rabiaat

als synoniem van een ander trefwoord:

geweldig (bn) :
buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
uitzinnig (bn) :
buiten zinnen, dol, dwaas, extatisch, furieus, geestdriftig, gek, hysterisch, onbeheerst, onbesuisd, razend, uitgelaten, waanzinnig, wild, woest, zinneloos
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
heftig (bn) :
driftig, gewelddadig, hartstochtelijk, hectisch, heet, onstuimig, opvliegend, razend, verhit, violent, virulent, warm
woedend (bn) :
dol, furieus, giftig, hels, koleirig, laaiend, rabiaat, razend, spinnijdig, toornig, vertoornd, witheet, woest, ziedend
kwaad (bn) :
boos, gallisch, gebelgd, koleirig, nijdig, pissig, razend, toornig, verontwaardigd, vertoornd, woedend
toornig (bn) :
boos, driftig, gram, gramstorig, koleirig, kwaad, razend, vergramd, vertoornd, woedend
woest (bn) :
des donders, furieus, hels, kwaad, laaiend, nijdig, razend, spinnijdig, woedend
dol (bn) :
frenetiek, furieus, hels, kwaad, rabiaat, razend, woedend
furieus (bn) :
dol, laaiend, razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
hels (bn) :
des duivels, duivels, razend, witheet, woedend, woest
verwoed (bn) :
fel, frenetiek, furieus, rabiaat, razend, woest
ziedend (bn) :
razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
giftig (bn) :
boos, nijdig, razend, venijnig, woest
frenetiek (bn) :
bezeten, dol, razend, verwoed
duivels (bn) :
razend, woedend, ziedend
fulminant (bn) :
opspelend, razend
waanzinnig (bn) :
razend, uitzinnig

woordverbanden van ‘razend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dol, razend, verwoed, woedend

Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 82:

dol, razend, verwoed, woedend

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 330:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c