razend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

razend (bn):
buiten zinnen, frenetiek, fulminant, furieus, hels, krankzinnig, onstuimig, toornig, waanzinnig, wild, woedend, woest
razend (bn):
geweldig, heftig, hevig, mateloos, tomeloos, verwoed, wild
razend (bn):
gek, krankzinnig
razend (bn):
dol, rabiaat

als synoniem van een ander trefwoord:

geweldig (bn) :
buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
uitzinnig (bn) :
buiten zinnen, dol, dwaas, extatisch, furieus, geestdriftig, gek, hysterisch, onbeheerst, onbesuisd, razend, uitgelaten, waanzinnig, wild, woest, zinneloos
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
woedend (bn) :
dol, furieus, giftig, hels, koleirig, laaiend, rabiaat, razend, spinnijdig, toornig, vertoornd, witheet, woest, ziedend
heftig (bn) :
driftig, gewelddadig, hartstochtelijk, hectisch, heet, onstuimig, opvliegend, razend, verhit, violent, virulent, warm
kwaad (bn) :
boos, gallisch, gebelgd, koleirig, nijdig, pissig, razend, toornig, verontwaardigd, vertoornd, woedend
toornig (bn) :
boos, driftig, gram, gramstorig, koleirig, kwaad, razend, vergramd, vertoornd, woedend
woest (bn) :
des donders, furieus, hels, kwaad, laaiend, nijdig, razend, spinnijdig, woedend
dol (bn) :
frenetiek, furieus, hels, kwaad, rabiaat, razend, woedend
furieus (bn) :
dol, laaiend, razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
hels (bn) :
des duivels, duivels, razend, witheet, woedend, woest
verwoed (bn) :
fel, frenetiek, furieus, rabiaat, razend, woest
ziedend (bn) :
razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
giftig (bn) :
boos, nijdig, razend, venijnig, woest
frenetiek (bn) :
bezeten, dol, razend, verwoed
duivels (bn) :
razend, woedend, ziedend
waanzinnig (bn) :
razend, uitzinnig
fulminant (bn) :
opspelend, razend

woordverbanden van ‘razend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

Dol — razend — verwoed — woedend. Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

DOL, RAZEND, VERWOED, WOEDEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 82.

in hedendaagse spelling:
krankzinnig, ijlhoofdig, ijlende, zinneloos, razend, dol, dolzinnig

KRANKZINNIG, IJLHOOFDIG, IJLENDE, ZINNELOOS, RAZEND, DOL, DOLZINNIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 330.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
razen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0022 c