razend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

razend (bn) :
krankzinnig, woedend, woest, wild, buiten zinnen, furieus, waanzinnig, hels, onstuimig, toornig, fulminant, frenetiek
razend (bn) :
hevig, wild, geweldig, heftig, mateloos, verwoed, tomeloos
razend (bn) :
krankzinnig, gek
razend (bn) :
dol, rabiaat

als synoniem van een ander trefwoord:

geweldig (bn) :
eindeloos, verdraaid, buitengewoon, verschrikkelijk, reuze, machtig, reusachtig, gruwelijk, fantastisch, daverend, enorm, razend, sensationeel, prachtig, formidabel, subliem, mieters, denderend, magnifiek, excellent, kolossaal, fameus, verduiveld
uitzinnig (bn) :
dwaas, woest, hysterisch, uitgelaten, wild, buiten zinnen, dol, gek, razend, furieus, geestdriftig, onbeheerst, waanzinnig, onbesuisd, extatisch, zinneloos
hevig (bn) :
hard, zwaar, straf, sterk, intens, geweldig, scherp, fors, erg, heftig, razend, fel, ongenadig, gewelddadig, geducht, onstuimig, vinnig, virulent
heftig (bn) :
verhit, warm, heet, driftig, hartstochtelijk, razend, opvliegend, gewelddadig, hectisch, onstuimig, violent, virulent
woedend (bn) :
laaiend, woest, giftig, dol, razend, furieus, witheet, hels, ziedend, spinnijdig, toornig, vertoornd, rabiaat, koleirig
kwaad (bn) :
woedend, verontwaardigd, boos, pissig, razend, nijdig, gallisch, toornig, vertoornd, gebelgd, koleirig
toornig (bn) :
woedend, boos, gram, driftig, razend, kwaad, vertoornd, vergramd, gramstorig, koleirig
woest (bn) :
laaiend, woedend, razend, furieus, kwaad, nijdig, hels, spinnijdig, des donders
dol (bn) :
woedend, razend, furieus, kwaad, hels, rabiaat, frenetiek
furieus (bn) :
laaiend, woedend, woest, uitzinnig, dol, razend, witheet
hels (bn) :
duivels, woedend, woest, razend, witheet, des duivels
verwoed (bn) :
woest, razend, furieus, fel, rabiaat, frenetiek
ziedend (bn) :
woedend, woest, uitzinnig, razend, witheet
giftig (bn) :
woest, boos, razend, nijdig, venijnig
frenetiek (bn) :
bezeten, dol, razend, verwoed
duivels (bn) :
woedend, razend, ziedend
fulminant (bn) :
razend, opspelend
waanzinnig (bn) :
uitzinnig, razend

woordverbanden van ‘razend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dol, razend, verwoed, woedend

Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 82:

dol, razend, verwoed, woedend

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 330:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c