razen

als woordenboektrefwoord:

razen:
(geraasd), rumoer maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

razen (ww):
blaffen, bulderen, fulmineren, kafferen, ketteren, krijsen, opspelen, schelden, schreeuwen, tekeergaan, tieren, uitvaren, woeden
razen (ww):
kletsen, leuteren, raaskallen
razen (ww):
spartelen, stormen
razen (ww):
racen, zoeven

als synoniem van een ander trefwoord:

opspelen (ww) :
blaffen, brommen, een stem opzetten, fulmineren, knorren, oppijpen, protesteren, razen, snauwen, tekeergaan, tieren, uitvaren
kletsen (ww) :
bazelen, beuzelen, dazen, leuteren, lullen, onzin verkopen, raaskallen, razen, wauwelen, zeveren, zwammen, zwetsen
uitvaren (ww) :
donderen, fulmineren, opspelen, razen, schelden, schreeuwen, tekeergaan, tieren, toornen, uitvallen
tieren (ww) :
briesen, foeteren, fulmineren, kafferen, ketteren, opspelen, razen, schelden, tekeergaan, uitvaren
bulderen (ww) :
brullen, daveren, donderen, dreunen, fluiten, gieren, razen, rommelen, stormen, tekeergaan, tieren
vliegen (ww) :
flitsen, racen, razen, scheren, schieten, snellen, spoeden, stormen, stuiven, suizen, zoeven
tekeergaan (ww) :
opspelen, over de rooie gaan, razen, sakkeren, schreeuwen, tieren, uitvaren, woeden
fulmineren (ww) :
briesen, foeteren, opspelen, razen, tekeergaan, tieren, uitvaren, vloeken
schreeuwen (ww) :
fulmineren, joelen, razen, tekeergaan, tieren, uitvaren, uitvallen
schelden (ww) :
foeteren, razen, schimpen, tekeergaan, tieren, uitvaren, vloeken
opstuiven (ww) :
driftig worden, opbruisen, opvliegen, razen, uitvaren
foeteren (ww) :
kankeren, knorren, mopperen, razen, uitvaren, vloeken
briesen (ww) :
brullen, loeien, razen, snuiven, tekeergaan, zieden
vloeken (ww) :
fulmineren, razen, sakkeren
stormen (ww) :
bulderen, razen, woeden
jagen (ww) :
razen, snellen
raaskallen (ww) :
razen, tieren

woordverbanden van ‘razen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangaan, bulderen, te keer gaan, kijven, leven maken, razen, tieren, uitvaren, woeden

Aangaan — bulderen — te keer gaan — kijven — leven maken — razen — tieren — uitvaren — woeden. Leven maken is het veroorzaken van gerucht in het algemeen, aangaan evenals le keer gaan, ziet vooral op gerucht maken door het uitbrengen van geluiden of woorden. Tieren is heviger dan aangaan; razen en woeden weer heviger dan tieren; alle drie gaan vergezeld van hevige bewegingen; van de beide laatste is toorn de oorzaak. De razende is opgewondener dan de woedende, hij handelt in blinde, zinnelooze drift, terwijl de woedende zichzelven meer bewust blijft. Bij bulderen heeft men meer het geluid op het oog. Uitvaren en kijven geschiedt alleen met woorden. Kijven wordt vooral van het twisten van vrouwen gezegd. Kijvende vischwijven.

in hedendaagse spelling:
bulderen, gieren, fluiten, huilen, razen

Bulderen — gieren — fluiten — huilen — razen. Deze vijf woorden worden gezegd van het krachtig geluid, veroorzaakt door een hevigen wind. Bij bulderen is de windkracht zeer ongelijk, al naar mate de vlagen sterker zijn buldert de wind harder. Onder razen verstaat men moer het geregeld sterke geluid b.v. in den schoorsteen, terwijl men bij huilen meer het oog heeft op het onaangename, hoog klinkende geluid van den wind; van een scherper geluid gebruikt men gieren, terwijl men aan fluiten een nog hoogeren snerpenden toon verbindt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aangaan, tieren, razen, druisen, leven maken

AANGAAN, TIEREN, RAZEN, DRUISCHEN, LEVEN MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 14.

in hedendaagse spelling:
bulderen, aangaan, razen, tieren, leven maken

BULDEREN, AANGAAN, RAZEN, TIEREN, LEVEN MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 423.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c