huilen

als woordenboektrefwoord:

huilen:
(gehuild), schreien; wenen ; janken; een onaangenaam geluid doen horen : de wind huilt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huilen (ww) :
tranen, brullen, snikken, snotteren, janken, loeien, krijten, wenen, kermen, jengelen, schreien, blèren, grienen, drenzen

als synoniem van een ander trefwoord:

klagen (ww) :
mopperen, grommen, huilen, brommen, mekkeren, piepen, knorren, loeien, jammeren, kermen, zaniken, weeklagen, jeremiëren, lamenteren, mommelen, mummelen, urmen
schreeuwen (ww) :
gillen, huilen, brullen, roepen, balken, janken, loeien, krijten, krijsen, snateren, schreien, bulken, blèren, schetteren, kijven, een grote bek opzetten
grienen (ww) :
huilen, snikken, snotteren, janken, jammeren, jengelen, dreinen, drenzen
kermen (ww) :
huilen, pruttelen, mokken, jammeren, weeklagen, lamenteren, urmen
janken (ww) :
huilen, jammeren, kermen, jengelen, blèren, grienen
brullen (ww) :
huilen, schreeuwen, tekeergaan, bieren, blèren
krijten (ww) :
gillen, huilen, janken, wenen, schreien, blèren
loeien (ww) :
zingen, huilen, gieren, brullen, bulken
jengelen (ww) :
huilen, zeuren, dreinen, drenzen
gieren (ww) :
gillen, huilen, janken, loeien
schreien (ww) :
huilen, snikken, wenen

woordverbanden van ‘huilen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze vijf woorden worden gezegd van het krachtig geluid, veroorzaakt door een hevigen wind. Bij bulderen is de windkracht zeer ongelijk, al naar mate de vlagen sterker zijn buldert de wind harder. Onder razen verstaat men moer het geregeld sterke geluid b.v. in den schoorsteen, terwijl men bij huilen meer het oog heeft op het onaangename, hoog klinkende geluid van den wind; van een scherper geluid gebruikt men gieren, terwijl men aan fluiten een nog hoogeren snerpenden toon verbindt.

Zijne smart door het uiten van geluiden en het storten van tranen aan den dag leggen. De weenende maakt geen, de schreiende weinig, de huilende veel misbaar. Grijnen wordt inzonderheid gezegd van het schreien van knorrige kinderen. Bij alle vier worden tranen gestort; dit kan ook het geval zijn bij krijten, eigenlijk kreten uiten, dat dikwijls voor huilen of schreeuwen gezegd wordt. Kermen en kreunen geven te kennen dat de geluiden het gevolg zijn van pijn of smart; kreunen wordt meer gezegd van een zacht geluid, kermen van een sterker geluid, met weeklagen vermengd; huilen en kreunen worden ook gebruikt om de uitingen van dieren uit te drukken, de andere woorden niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 221:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 197:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

huilen
lachen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c