kermen

als woordenboektrefwoord:

kermen:
(gekermd), weeklagen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kermen (ww) :
huilen, jammeren, lamenteren, mokken, pruttelen, urmen, weeklagen
kermen (ww) :
kreunen, steunen, zuchten

als synoniem van een ander trefwoord:

klagen (ww) :
brommen, grommen, huilen, jammeren, jeremiëren, kermen, knorren, lamenteren, loeien, mekkeren, mommelen, mopperen, mummelen, piepen, urmen, weeklagen, zaniken
huilen (ww) :
blèren, brullen, drenzen, grienen, janken, jengelen, kermen, krijten, loeien, schreien, snikken, snotteren, tranen, wenen
jammeren (ww) :
blèren, janken, jengelen, jeremiëren, kermen, klagen, kreunen, lamenteren, weeklagen, zeuren
kraken (ww) :
breken, dreunen, kermen, knakken, knappen, knarsen, piepen
weeklagen (ww) :
jammeren, jeremiëren, kermen, klagen, lamenteren, loeien
janken (ww) :
blèren, grienen, huilen, jammeren, jengelen, kermen
lamenteren (ww) :
jammeren, jeremiëren, kermen, weeklagen
steunen (ww) :
hijgen, kermen, kreunen, stenen, zuchten
zuchten (ww) :
jammeren, kermen, kreunen, steunen

woordverbanden van ‘kermen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne smart door het uiten van geluiden en het storten van tranen aan den dag leggen. De weenende maakt geen, de schreiende weinig, de huilende veel misbaar. Grijnen wordt inzonderheid gezegd van het schreien van knorrige kinderen. Bij alle vier worden tranen gestort; dit kan ook het geval zijn bij krijten, eigenlijk kreten uiten, dat dikwijls voor huilen of schreeuwen gezegd wordt. Kermen en kreunen geven te kennen dat de geluiden het gevolg zijn van pijn of smart; kreunen wordt meer gezegd van een zacht geluid, kermen van een sterker geluid, met weeklagen vermengd; huilen en kreunen worden ook gebruikt om de uitingen van dieren uit te drukken, de andere woorden niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 221:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 197:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0259 nc