kermen

als woordenboektrefwoord:

kermen:
(gekermd), weeklagen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kermen (ww) :
huilen, pruttelen, mokken, jammeren, weeklagen, lamenteren, urmen
kermen (ww) :
zuchten, kreunen, steunen

als synoniem van een ander trefwoord:

klagen (ww) :
mopperen, grommen, huilen, brommen, mekkeren, piepen, knorren, loeien, jammeren, kermen, zaniken, weeklagen, jeremiëren, lamenteren, mommelen, mummelen, urmen
huilen (ww) :
tranen, brullen, snikken, snotteren, janken, loeien, krijten, wenen, kermen, jengelen, schreien, blèren, grienen, drenzen
jammeren (ww) :
klagen, zeuren, kreunen, janken, kermen, jengelen, blèren, weeklagen, jeremiëren, lamenteren
kraken (ww) :
breken, knarsen, piepen, dreunen, knappen, knakken, kermen
weeklagen (ww) :
klagen, loeien, jammeren, kermen, jeremiëren, lamenteren
janken (ww) :
huilen, jammeren, kermen, jengelen, blèren, grienen
lamenteren (ww) :
jammeren, kermen, weeklagen, jeremiëren
steunen (ww) :
zuchten, hijgen, kreunen, stenen, kermen
zuchten (ww) :
kreunen, steunen, jammeren, kermen

woordverbanden van ‘kermen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne smart door het uiten van geluiden en het storten van tranen aan den dag leggen. De weenende maakt geen, de schreiende weinig, de huilende veel misbaar. Grijnen wordt inzonderheid gezegd van het schreien van knorrige kinderen. Bij alle vier worden tranen gestort; dit kan ook het geval zijn bij krijten, eigenlijk kreten uiten, dat dikwijls voor huilen of schreeuwen gezegd wordt. Kermen en kreunen geven te kennen dat de geluiden het gevolg zijn van pijn of smart; kreunen wordt meer gezegd van een zacht geluid, kermen van een sterker geluid, met weeklagen vermengd; huilen en kreunen worden ook gebruikt om de uitingen van dieren uit te drukken, de andere woorden niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 221:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 197:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c