kreunen

als woordenboektrefwoord:

kreunen:
(gekreund), zacht en droevig kermen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

jammeren (ww) :
blèren, janken, jengelen, jeremiëren, kermen, klagen, kreunen, lamenteren, weeklagen, zeuren
steunen (ww) :
hijgen, kermen, kreunen, stenen, zuchten
zuchten (ww) :
jammeren, kermen, kreunen, steunen
kermen (ww) :
kreunen, steunen, zuchten

woordverbanden van ‘kreunen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

kermen:
jammeren, klagen, kreunen
kreunen:
kermen, ste(u)nen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijne smart door het uiten van geluiden en het storten van tranen aan den dag leggen. De weenende maakt geen, de schreiende weinig, de huilende veel misbaar. Grijnen wordt inzonderheid gezegd van het schreien van knorrige kinderen. Bij alle vier worden tranen gestort; dit kan ook het geval zijn bij krijten, eigenlijk kreten uiten, dat dikwijls voor huilen of schreeuwen gezegd wordt. Kermen en kreunen geven te kennen dat de geluiden het gevolg zijn van pijn of smart; kreunen wordt meer gezegd van een zacht geluid, kermen van een sterker geluid, met weeklagen vermengd; huilen en kreunen worden ook gebruikt om de uitingen van dieren uit te drukken, de andere woorden niet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 221:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c