hijgen

als woordenboektrefwoord:

hijgen:
(gehijgd), moeilijk, kort en hoorbaar ademhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

steunen (ww) :
zuchten, hijgen, kreunen, stenen, kermen
zwoegen (ww) :
puffen, hijgen

woordverbanden van ‘hijgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het opnemen van lucht in de longen door neus of mond. Ademen duidt in 't algemeen het opnemen van lucht aan; ook van planten wordt het gebruikt. In tegenstelling met ademhalen gebruikt, duidt men door ademen meer aan dat deze werking onwillekeurig, door ademhalen dat zij met bewustheid geschiedt. Adem scheppen is ademhalen, doch met de bijgedachte, dat men behoefte heeft aan inademing van versche lucht, en door deze te genieten, verkwikt wordt. Hijgen is moeielijk of snel ademhalen ten gevolge van ziekte of inspanning. Naar iets hijgen is sterk naar iets verlangen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 90:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 109:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c