hijgen

als woordenboektrefwoord:

hijgen:
(gehijgd), moeilijk, kort en hoorbaar ademhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

steunen (ww) :
hijgen, kermen, kreunen, stenen, zuchten
zwoegen (ww) :
hijgen, puffen

woordverbanden van ‘hijgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ademen, adem halen, adem scheppen, hijgen

Ademen — adem halen — adem scheppen — hijgen. Het opnemen van lucht in de longen door neus of mond. Ademen duidt in 't algemeen het opnemen van lucht aan; ook van planten wordt het gebruikt. In tegenstelling met ademhalen gebruikt, duidt men door ademen meer aan dat deze werking onwillekeurig, door ademhalen dat zij met bewustheid geschiedt. Adem scheppen is ademhalen, doch met de bijgedachte, dat men behoefte heeft aan inademing van versche lucht, en door deze te genieten, verkwikt wordt. Hijgen is moeielijk of snel ademhalen ten gevolge van ziekte of inspanning. Naar iets hijgen is sterk naar iets verlangen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ademen, adem halen, hijgen, snuiven

ADEMEN, ADEM HALEN, HIJGEN, SNUIVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 90.

in hedendaagse spelling:
begeren, willen, verstaan, wensen, verlangen, reikhalzen, trek hebben, lust hebben, zin hebben, haken, hijgen, smachten, vlammen, jagen, trachten, zuchten, zwoegen, schreeuwen, hunkeren, jeuken

BEGEEREN, WILLEN, VERSTAAN, WENSCHEN, VERLANGEN, REIKHALZEN, TREK HEBBEN, LUST HEBBEN, ZIN HEBBEN, HAKEN, HIJGEN, SMACHTEN, VLAMMEN, JAGEN, TRACHTEN, ZUCHTEN, ZWOEGEN, SCHREEUWEN, HUNKEREN, JEUKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 109.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c