snuiven

als woordenboektrefwoord:

snuiven:
(snoof, gesnoven).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

briesen (ww) :
brullen, loeien, razen, snuiven, tekeergaan, zieden
ronken (ww) :
gonzen, snorken, snorren, snuiven, snurken
snuffelen (ww) :
snuiven

woordverbanden van ‘snuiven’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ademen, adem halen, hijgen, snuiven

ADEMEN, ADEM HALEN, HIJGEN, SNUIVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 90.

in hedendaagse spelling:
blazen, waaien, stormen, bulderen, brommen, grommen, knorren, ronken, snorren, pochen, stoffen, snoeven, snuiven, niezen, kuchen

BLAZEN, WAAIJEN, STORMEN, BULDEREN, BROMMEN, GROMMEN, KNORREN, RONKEN, SNORREN, POGCHEN, STOFFEN, SNOEVEN, SNUIVEN, NIEZEN, KUGCHEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 82.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
snuif

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c