briesen

als woordenboektrefwoord:

briesen:
(gebriest), hinniken (van paarden), brullen (van leeuwen).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

briesen (ww):
brullen, loeien, razen, snuiven, tekeergaan, zieden

als synoniem van een ander trefwoord:

tieren (ww) :
briesen, foeteren, fulmineren, kafferen, ketteren, opspelen, razen, schelden, tekeergaan, uitvaren
fulmineren (ww) :
briesen, foeteren, opspelen, razen, tekeergaan, tieren, uitvaren, vloeken
brullen (ww) :
briesen, bulderen, loeien, schreeuwen

woordverbanden van ‘briesen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
briesen, hinniken

Brieschen — hinniken. Brieschen is het korte, luide uitstooten van den adem, waardoor de paarden hun vuur of hun ongeduld te kennen geven; hinniken het geluid, dat zij maken ten teeken van herkenning. Volgens Herodotus had Darius Hystaspes aan het hinniken van zijn paard de kroon van Perzië te danken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
briesen, hinniken

BRIESCHEN, HINNIKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 413.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c