tieren

als woordenboektrefwoord:

tieren:
(getierd), welig groeien.
tieren:
(getierd), razen, schreeuwen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tieren (ww) :
briesen, foeteren, fulmineren, kafferen, ketteren, opspelen, razen, schelden, tekeergaan, uitvaren
tieren (ww) :
aarden, floreren, gedijen, groeien, wassen

als synoniem van een ander trefwoord:

razen (ww) :
blaffen, bulderen, fulmineren, kafferen, ketteren, krijsen, opspelen, schelden, schreeuwen, tekeergaan, tieren, uitvaren, woeden
opspelen (ww) :
blaffen, brommen, een stem opzetten, fulmineren, knorren, oppijpen, protesteren, razen, snauwen, tekeergaan, tieren, uitvaren
uitvaren (ww) :
donderen, fulmineren, opspelen, razen, schelden, schreeuwen, tekeergaan, tieren, toornen, uitvallen
bulderen (ww) :
brullen, daveren, donderen, dreunen, fluiten, gieren, razen, rommelen, stormen, tekeergaan, tieren
tekeergaan (ww) :
opspelen, over de rooie gaan, razen, sakkeren, schreeuwen, tieren, uitvaren, woeden
fulmineren (ww) :
briesen, foeteren, opspelen, razen, tekeergaan, tieren, uitvaren, vloeken
wassen (ww) :
aangroeien, groeien, hoger komen, stijgen, tieren, toenemen, zwellen
schreeuwen (ww) :
fulmineren, joelen, razen, tekeergaan, tieren, uitvaren, uitvallen
schelden (ww) :
foeteren, razen, schimpen, tekeergaan, tieren, uitvaren, vloeken
roepen (ww) :
brullen, gillen, joelen, juichen, schreeuwen, tieren
gedijen (ww) :
bloeien, floreren, groeien, slagen, tieren
kijven (ww) :
gillen, krijsen, schreeuwen, tieren
aarden (ww) :
gedijen, groeien, tieren, wennen
aankomen (ww) :
gedijen, groeien, tieren
floreren (ww) :
bloeien, gedijen, tieren
aangroeien (ww) :
gedijen, tieren
aarden (ww) :
gedijen, tieren
groeien (ww) :
gedijen, tieren
raaskallen (ww) :
razen, tieren

woordverbanden van ‘tieren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Leven maken is het veroorzaken van gerucht in het algemeen, aangaan evenals le keer gaan, ziet vooral op gerucht maken door het uitbrengen van geluiden of woorden. Tieren is heviger dan aangaan; razen en woeden weer heviger dan tieren; alle drie gaan vergezeld van hevige bewegingen; van de beide laatste is toorn de oorzaak. De razende is opgewondener dan de woedende, hij handelt in blinde, zinnelooze drift, terwijl de woedende zichzelven meer bewust blijft. Bij bulderen heeft men meer het geluid op het oog. Uitvaren en kijven geschiedt alleen met woorden. Kijven wordt vooral van het twisten van vrouwen gezegd. Kijvende vischwijven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 14:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 423:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tieren
kwijnen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c