woeden

als woordenboektrefwoord:

woeden:
(woedde, gewoed), toornen, razen ; geducht heersen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

razen (ww) :
uitvaren, schreeuwen, blaffen, schelden, opspelen, tekeergaan, tieren, bulderen, krijsen, woeden, ketteren, kafferen, fulmineren
tekeergaan (ww) :
uitvaren, schreeuwen, razen, opspelen, tieren, woeden, over de rooie gaan, sakkeren
stormen (ww) :
razen, bulderen, woeden
heersen (ww) :
woeden, grasseren
grasseren (ww) :
heersen, woeden

woordverbanden van ‘woeden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Leven maken is het veroorzaken van gerucht in het algemeen, aangaan evenals le keer gaan, ziet vooral op gerucht maken door het uitbrengen van geluiden of woorden. Tieren is heviger dan aangaan; razen en woeden weer heviger dan tieren; alle drie gaan vergezeld van hevige bewegingen; van de beide laatste is toorn de oorzaak. De razende is opgewondener dan de woedende, hij handelt in blinde, zinnelooze drift, terwijl de woedende zichzelven meer bewust blijft. Bij bulderen heeft men meer het geluid op het oog. Uitvaren en kijven geschiedt alleen met woorden. Kijven wordt vooral van het twisten van vrouwen gezegd. Kijvende vischwijven.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c