woedend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

woedend (bn) :
dol, furieus, giftig, hels, koleirig, laaiend, rabiaat, razend, spinnijdig, toornig, vertoornd, witheet, woest, ziedend
woedend (bn) :
onstuimig, wild, woest
woedend (bn) :
furioso

als synoniem van een ander trefwoord:

boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
razend (bn) :
buiten zinnen, frenetiek, fulminant, furieus, hels, krankzinnig, onstuimig, toornig, waanzinnig, wild, woedend, woest
kwaad (bn) :
boos, gallisch, gebelgd, koleirig, nijdig, pissig, razend, toornig, verontwaardigd, vertoornd, woedend
toornig (bn) :
boos, driftig, gram, gramstorig, koleirig, kwaad, razend, vergramd, vertoornd, woedend
woest (bn) :
des donders, furieus, hels, kwaad, laaiend, nijdig, razend, spinnijdig, woedend
dol (bn) :
frenetiek, furieus, hels, kwaad, rabiaat, razend, woedend
furieus (bn) :
dol, laaiend, razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
hels (bn) :
des duivels, duivels, razend, witheet, woedend, woest
ziedend (bn) :
razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
rabiaat (bn) :
dol, doldriftig, verwoed, woedend
duivels (bn) :
razend, woedend, ziedend
laaiend (bn) :
woedend
rebels (bn) :
woedend

woordverbanden van ‘woedend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dol, razend, verwoed, woedend

Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 82:

dol, razend, verwoed, woedend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c