woedend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

woedend (bn):
dol, furieus, giftig, hels, koleirig, laaiend, rabiaat, razend, spinnijdig, toornig, vertoornd, witheet, woest, ziedend
woedend (bn):
onstuimig, wild, woest
woedend (bn):
furioso

als synoniem van een ander trefwoord:

boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
razend (bn) :
buiten zinnen, frenetiek, fulminant, furieus, hels, krankzinnig, onstuimig, toornig, waanzinnig, wild, woedend, woest
kwaad (bn) :
boos, gallisch, gebelgd, koleirig, nijdig, pissig, razend, toornig, verontwaardigd, vertoornd, woedend
toornig (bn) :
boos, driftig, gram, gramstorig, koleirig, kwaad, razend, vergramd, vertoornd, woedend
woest (bn) :
des donders, furieus, hels, kwaad, laaiend, nijdig, razend, spinnijdig, woedend
dol (bn) :
frenetiek, furieus, hels, kwaad, rabiaat, razend, woedend
furieus (bn) :
dol, laaiend, razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
hels (bn) :
des duivels, duivels, razend, witheet, woedend, woest
ziedend (bn) :
razend, uitzinnig, witheet, woedend, woest
rabiaat (bn) :
dol, doldriftig, verwoed, woedend
duivels (bn) :
razend, woedend, ziedend
laaiend (bn) :
woedend
rebels (bn) :
woedend

woordverbanden van ‘woedend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

Dol — razend — verwoed — woedend. Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

DOL, RAZEND, VERWOED, WOEDEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 82.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
woedend zijn, woeden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c