onstuimig

als woordenboektrefwoord:

onstuimig:
bn. bw. (-er, -st), sterk, geweldig ; onstuimig weer, stormachtig; hartstochtelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onstuimig (bn) :
driftig, hartstochtelijk, heftig, fel, onbesuisd, tomeloos, violent, impetuoso, impetueus
onstuimig (bn) :
woest, wild, beweeglijk
onstuimig (bn) :
buiig, stormig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbezonnen (bn) :
slordig, lichtzinnig, woest, roekeloos, dom, onzorgvuldig, onvoorzichtig, nalatig, ondoordacht, achteloos, onachtzaam, onbesuisd, onstuimig, gedachteloos, lichtvaardig, onnadenkend, onberaden, loszinnig, dolzinnig, onbedachtzaam, overijld
driftig (bn) :
intensief, warmbloedig, opgewonden, oplopend, wild, levendig, heftig, vurig, opvliegend, onbesuisd, onstuimig, heetgebakerd, heethoofdig, kortaangebonden, toornig, kort aangebonden, cholerisch, koleirig
vurig (bn) :
hevig, wild, ijverig, intens, driftig, levendig, hartstochtelijk, dol, enthousiast, geestdriftig, gepassioneerd, temperamentvol, hitsig, innig, onstuimig, fervent, verlangend
druk (bn) :
opgewonden, luidruchtig, rumoerig, levendig, bezig, onrustig, beweeglijk, geanimeerd, roerig, bedrijvig, lawaaierig, onstuimig, woelig, roezemoezig
wild (bn) :
stormachtig, ruig, woest, driftig, dol, baldadig, ongetemd, ongeregeld, onbeschaafd, vurig, ruw, onbeheerst, onbesuisd, onstuimig, bout, onbeteugeld
roekeloos (bn) :
lichtzinnig, overmoedig, baldadig, zorgeloos, onbezonnen, onbesuisd, onstuimig, lichtvaardig, doldriest, onberaden, driest, waaghalzig, vermetel
uitbundig (bn) :
buitengewoon, hevig, bovenmatig, overmatig, uitzinnig, rijkelijk, ongeremd, overvloedig, weelderig, onstuimig, tomeloos, dionysisch, exuberant
hevig (bn) :
hard, zwaar, straf, sterk, intens, geweldig, scherp, fors, erg, heftig, razend, fel, ongenadig, gewelddadig, geducht, onstuimig, vinnig, virulent
uitgelaten (bn) :
opgetogen, opgewonden, luidruchtig, vrolijk, dol, baldadig, enthousiast, uitbundig, jolig, dartel, onstuimig, petulant
heftig (bn) :
verhit, warm, heet, driftig, hartstochtelijk, razend, opvliegend, gewelddadig, hectisch, onstuimig, violent, virulent
razend (bn) :
krankzinnig, woedend, woest, wild, buiten zinnen, furieus, waanzinnig, hels, onstuimig, toornig, fulminant, frenetiek
tomeloos (bn) :
losbandig, buitensporig, onstuimig, bandeloos, ongebreideld, teugelloos, onbeteugeld, onbedwongen, breidelloos
overhaast (bn) :
vliegensvlug, haastig, hals over kop, voorbarig, onstuimig, overhaastig, in allerijl, inderhaast, overijld
onrustig (bn) :
druk, koortsachtig, gejaagd, beweeglijk, veelbewogen, hectisch, onstuimig, woelig, geagiteerd, ongedurig
fel (bn) :
flink, hevig, sterk, hartstochtelijk, heftig, vurig, verbeten, verwoed, onstuimig, vinnig, vief
geweldig (bn) :
flink, hevig, zwaar, sterk, krachtig, heftig, geducht, onstuimig, vervaarlijk
rumoerig (bn) :
druk, luidruchtig, roerig, lawaaierig, onstuimig, woelig, tumultueus
woest (bn) :
uitgelaten, fel, onbezonnen, ondoordacht, onbesuisd, onstuimig
woelig (bn) :
druk, rumoerig, rusteloos, onrustig, beweeglijk, onstuimig
beweeglijk (bn) :
woest, wild, springerig, onstuimig, woelig
heethoofdig (bn) :
driftig, onbezonnen, onbesuisd, onstuimig
opgewonden (bn) :
hartstochtelijk, geestdriftig, onstuimig
turbulent (bn) :
onrustig, roerig, onstuimig, woelig
vief (bn) :
fel, vurig, opvliegend, onstuimig
ruw (bn) :
bar, woest, wild, guur, onstuimig
boos (bn) :
bar, ruw, guur, onstuimig
woedend (bn) :
woest, wild, onstuimig
verbolgen (bn) :
onstuimig
halsoverkop (bw) :
haastig, overhaast, onbesuisd, onstuimig, holderdebolder, in allerijl

woordverbanden van ‘onstuimig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

onstuimig, heftig, wild

Een hooge mate van kracht uitende.

Heftig: de snelle, opgewonden, soms toornende beweging; onstuimig: een groote kracht op heftige wijze laten voelen; wild: tevens ruw en zonder regelmaat handelend.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c