gejaagd

als woordenboektrefwoord:

gejaagd:
bn. bw, (-er, -st), haastig; zenuwachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gejaagd (bn) :
haastig, jachtig, koortsachtig, nerveus, ongeduldig, ongedurig, onrustig, verhit, zenuwachtig
gejaagd (bn) :
opgejaagd

als synoniem van een ander trefwoord:

opgewonden (bn) :
driftig, druk, geagiteerd, gejaagd, gespannen, geëxalteerd, gloeiend, in vervoering, koortsachtig, nerveus, onrustig, overspannen, rusteloos, verhit, verontrust, zenuwachtig
haastig (bn) :
gehaast, gejaagd, holderdebolder, ijlings, inderhaast, jachtig, ongeduldig, overijld, rap, schielijk, snel, spoedig, vierklauwens, vlug
angstig (bn) :
bang, beangst, beducht, benauwd, benepen, bevreesd, bezorgd, gejaagd, huiverig, ongerust, schichtig, schuw
onrustig (bn) :
beweeglijk, druk, geagiteerd, gejaagd, hectisch, koortsachtig, ongedurig, onstuimig, veelbewogen, woelig
zenuwachtig (bn) :
geagiteerd, gejaagd, gespannen, nerveus, onrustig, opgewonden, prikkelbaar, rusteloos, schrikachtig
koortsachtig (bn) :
gejaagd, haastig, hectisch, jachtig, koortsig, nerveus, onrustig, opgewonden, verwoed
ongedurig (bn) :
gejaagd, ongeduldig, onrustig, rusteloos, veranderlijk, wispelturig
bewogen (bn) :
druk, gejaagd, onrustig, opgewonden, opwindend, rusteloos
rusteloos (bn) :
gejaagd, ongedurig, onrustig, woelig
hectisch (bn) :
druk, gejaagd, koortsachtig
druk (bn) :
gejaagd, jachtig

woordverbanden van ‘gejaagd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c